Året kan avsluttes under Annet->Årsavslutning. Før en kan levere Næringsoppgaven og Selvangivelsen må man foreta en årsavslutning. Dette innebærer å disponere årets resultat slik at summen på resultat- og balansekontoer blir null. Dette er også en lukking av selve regnskapet og en bekreftelse på at alt er regnskapsført. Alle forhold man vil ha med på regnskapet skal føres før årsavslutningen.

Andre selskapsformer og manuell registrering

For andre selskapsformer som for eksempel DA eller ANS, eller i de tilfellene der du ikke vil følge Fikens anbefalinger, kan disse posteringene legges inn manuelt. Klikk da på Ny sluttpostering. Se under her for typiske posteringer. Merk at ikke alle disse skal brukes, og at dette kun er eksempler. 

DA og ANS kan ofte føre alt overskuddet direkte til egenkapitalen, som vist i punkt 3 eller som vist i punkt 4 ved underskudd. NUF må ofte sette av skatt som vist i punk 1, i tillegg til enkelte av de andre punktene. Hør med Skatteetaten på 800 80 000 om du er usikker på hvordan du skal disponere ditt resultat.

Til slutt klikker du på Avslutt regnskapsåret.