Når du kjøper en tjeneste fra utlandet kan det enten være en tjeneste som må utføres på et bestemt sted (som snekkerarbeid eller transporttjenester), eller en tjeneste som ikke er knyttet til et bestemt sted (som reklame på internett, konsulenttjenester eller programvare). Alt som ikke er en fysisk vare regnes i denne sammenhengen som en tjeneste. Denne artikkelen forklarer hvordan kjøp av tjenester som ikke er knyttet til et bestemt sted føres i regnskapet, men i utgangspunktet er forskjellen hvordan du forholder deg til mva på kjøpet.

1. Bedriften din er mva-registrert

Norsk mva på fakturaen

Utenlandske bedrifter som selger til kunder i Norge er pliktig å legge norsk mva på salg til privatpersoner, men når du som kjøper er en bedrift skal leverandører i utlandet fakturere deg uten mva. Hvis det til tross for det er mva på fakturaen, kan du få fradrag for mva-beløpet på samme måte som ved kjøp fra en norsk leverandør, ved at du fører kjøpet (Kjøp -> Nytt kjøp) med for eksempel "Kjøp, høy sats" som mva-valg. Hvis du får en faktura med mva og er usikker på om det er norsk mva, anbefaler vi at du kontakter leverandøren.

Ikke norsk mva på fakturaen

Tjenester fra utenlandske selskaper som blir fakturert uten norsk mva føres i Fiken med mva-valget "Tjeneste utlandet, 25 %". Kjøpet blir da med på mva-meldingen din, men uten at det påvirker skyldig mva.

I sjeldne tilfeller kan det være at du ikke ville fått mva-fradrag om du hadde kjøpt det samme i Norge (for eksempel hvis du kjøper noe i forbindelse med salg som er unntatt fra mva). Bruk da mva-valget "Tjeneste utlandet uten fradrag, 25 %".

2. Bedriften din er ikke mva-registrert

Hvis du ikke er mva-registrert, legger du kjøpet inn som et vanlig kjøp (Kjøp -> Nytt kjøp), på hele summen, uten å tenke på hva som er mva og ikke. (Dersom samlet kjøp i et kvartal overstiger 2 000 kr skal du levere et eget skjema direkte på Altinn. Fiken støtter dessverre ikke innlevering av dette skjemaet "RF-0005 Skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt".) Etter at dette skjemaet er sendt inn og du har betalt en sum i mva. til Skatteetaten, kan denne summen registreres i Fiken under Kjøp->Nytt kjøp mot konto 7798 — Annen kostnad, fradragsberettiget.

Mer informasjon 

  • Hvis det du har kjøpt er fysiske varer, vil du få en egen regning på eventuell mva, og selve kjøpet av varen føres da med 0% mva. Les mer om det her: Kjøp fra utlandet.
  • Her kan du lese hvordan du fører Salg til utlandet.