Tjenester fra utenlandske selskaper blir fakturert uten norsk mva, men hvis du er mva-pliktig skal du allikevel spesifisere mva på slike kjøp.

Fiken har en egen mva-sats "Tjeneste fra utlandet." Denne skal brukes når alle disse vilkårene er tilstede:

  • Det du kjøper er fra utlandet.
  • Det er snakk om tjenester (feks programvare) og ikke en fysisk vare.
  • Regningen du får fra selger er uten norsk mva.

Slike kjøp er underlagt egne regler og skal på en egen post i mva-meldingen. Fiken gjør dette automatisk for deg hvis du velger mva "Tjeneste fra utlandet" som vist under. Denne føringen vil ikke ha innvirkning på hvor mye du skal betale ved mva-meldingen.

For selskaper som ikke er mva. registrert

Hvis du ikke er mva-registrert, legger du kjøpet inn som et vanlig kjøp, på hele summen, uten å tenke på hva som er mva og ikke. (Dersom samlet kjøp i et kvartal overstiger 2 000 kr skal du levere et eget skjema direkte på Altinn. Fiken støtter dessverre ikke innlevering av dette skjemaet "RF-0005 Skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt".)

Mer informasjon