Hvis du har glemt å legge til bilag ved registrering kan dette gjøres i etterkant.

Gå på Oversikt -> Transaksjoner og finn aktuelt kjøp. Her kan det filtreres både på type og dato. 

Trykk på aktuelt kjøp og deretter på knappen "Last opp nytt bilag."

Du får da valg om å laste opp bilag for kjøpet og betalingen. Du trykker da "legg til bilag for denne posteringen" på den posteringen bilaget er aktuelt for.
Hvis bilaget er lastet opp til innboks (via app eller epost) velges "Hent fil fra innboks," ellers kan bilag lastes opp lokalt fra datamaskinen gjennom knappen "Last opp."