Hvis du går over til Fiken fra et annet regnskapsprogram (som enten du eller regnskapsfører har brukt), må du legge inn en inngående balanse i Fiken. Dette er ikke nødvendig å gjøre før du tar Fiken i bruk - du kan opprette fakturaer og legge inn kjøp i Fiken uavhengig av om du har lagt inn denne.

Inngående balanse viser en slags "overgangsstatus" for bedriften og regnskapet ditt på den datoen du setter som oppstartsdato i Fiken. Dette er et veldig regnskapsteknisk begrep, men alt du trenger fra din forrige løsning er en fil som heter SAF-T, så vil Fiken hjelpe deg langt på vei med å legge inn den inngående balansen automatisk. Klikk på alternativet som passer for deg:

Jeg skal hente ut SAF-T-filen selv fra mitt forrige regnskapsprogram

Se her for veiledning til hvordan du kan laste ned denne filen fra forskjellige løsninger:

Regnskapsføreren min må hente ut SAF-T-filen for meg

Her er et forslag til en tekst du kan sende til regnskapsføreren din:

  • "I forbindelse med overgang til nytt regnskapsprogram har jeg behov for SAF-T-fil for 2020 som jeg kan bruke til inngående balanse for 2021 i mitt nye program."

Annen informasjon som er relevant ved overgang til Fiken

Det kan også være hensiktsmessig å legge inn kunder, leverandører, produkter, fakturaer og lønnsopplysninger fra din forrige løsning. Klikk på punktene under som er aktuelle for deg:

Kunder og leverandører

Det er lurt å opprette eventuelle kunder og leverandør du har brukt tidligere så raskt som mulig. Dette gjør det enklere å registrere nye kjøp og salg, men fører også til at Fikens forslag til regnskapsføring (som Import fra nettbank) blir bedre. Du kan enten opprette kunder og leverandører enkeltvis via Oversikt -> Kunder/Leverandører eller importere alle kunder og leverandører via Excel.   

Produkter

På samme måte som kontakter over kan du opprette produkter enkeltvis via Foretak -> Produkter eller importere produkter via Excel

Fakturaer fra forrige løsning

Hvis du har sendt ut fakturaer fra et annet regnskapsprogram (f.eks Conta faktura, Sendregning eller Nettfaktura) kan du legge disse inn i Fiken som forklart her: Import av fakturaer.

Lønnsopplysninger

Hvis du tidligere har betalt ut lønninger fra et annet regnskapsprogram må du legge inn lønn i år og i fjor fra dette programmet på hver enkelt ansatt i Fiken. Grunnen til dette er at Fiken trenger totalsummen for lønn (også den som er registrert utenom Fiken) for å vise riktige beløp for blant annet feriepenger. Du gjør dette på hver enkelt ansatt under  Lønn->Ansatte->Person->Rediger arbeidsforhold. 

Mer informasjon