Når du går over til Fiken fra et annet program (som enten du eller regnskapsfører har brukt) må du legge inn:

  • Kunder og leverandører
  • Produkter
  • Inngående balanse

Du kan starte med å sende fakturaer og registrere salg i Fiken uavhengig av disse punktene. Men de to første punktene er ganske fort gjort og noe vi anbefaler å gjøre. Inngående balanse kan du godt vente med til du har blitt litt bedre kjent med Fiken.

For noen kan det også være aktuelt å overføre:

  • Fakturaer fra gammelt system
  • Lønnsopplysninger

Kunder og leverandører

Det er lurt å opprette kundene og leverandørene du har brukt tidligere så raskt som mulig. Dette gjør det raskere å registrere nye kjøp og salg, men fører også til at Fikens forslag til regnskapsføring (som Import fra nettbank) blir bedre da vi "vet" hvem du handler med. Du kan enten opprette disse en og en via Oversikt -> Kunder/Leverandører eller importere alle kunder og leverandører via Excel.   

Produkter

På samme måte som kontakter over kan du opprette produkter en og en via Foretak -> Produkter eller importere produkter via Excel

Inngående balanse

Gjennom en inngående balanse registrerer du beløpene på de ulike regnskapskontoene fra gammelt system slik at Fiken kan overta "stafettpinnen." Hva du må registrere avhenger av om du starter med Fiken i et nytt regnskapsår (fra 1.1) eller midt i et regnskapsår (for eksempel fra 1.7), samt hva slags type selskap du har. Vi har en egen guide for de ulike alternativene

Du trenger ikke gjøre dette punktet med en gang, men kan vente til regnskapsperioden skal avsluttes/lukkes - som oftest når du skal sende inn mva-oppgave eller avslutte regnskapsåret. 

Fakturaer fra gammelt system

Dersom du har sendt ut fakturaer fra et annet program (typisk et fakturaprogram som Conta faktura, Sendregning eller Nettfaktura) kan disse importeres og automatisk regnskapsføres i Fiken.

Du trenger ikke gjøre dette med en gang, men kan vente til regnskapsperioden skal avsluttes/lukkes - som oftest når du skal sende inn mva-oppgave eller avslutte regnskapsåret.

Lønnsopplysninger

Dersom du tidligere har betalt ut lønninger fra et annet program må du legge inn lønn i år og i fjor fra dette programmet på hver enkelt ansatt i Fiken. Grunnen til dette er at Fiken trenger totalsummen for lønn (også den som er registrert utenom Fiken) for å vise riktige beløp for blant andre feriepenger. Du kan gjøre dette på hver enkelt ansatt under  Lønn->Ansatte->Person->Rediger arbeidsforhold. 

Mer informasjon