Når du starter med lønn i Fiken er det noen ting som er viktig å huske på dersom du eller regnskapsfører tidligere har rapportert inn lønn via et annet system eller direkte på Altinn.

1. Tidligere A-meldinger er innsendt manuelt eller fra et annet system

Det er viktig at A-meldinger ikke sendes parallelt (det vil si for samme måned) fra Fiken og andre kilder. Hvis du har ført lønn i det gamle systemet til og med oktober 2020, skal du ikke sende inn noe fra Fiken før november 2020. Det er viktig å heller ikke sende noe fra det gamle systemet datert etter oktober 2020.

2. Lønn er rapportert i annet system eller direkte på Altinn på dato FØR "Oppstart i Fiken fra"

Legg inn årsinntekt og feriepenger for i fjor/i år før start av Fiken på de forskjellige ansatte under Lønn->Ansatte->Person->Rediger arbeidsforhold. Dette vil føre til at feriepenger regnes riktig ut og totalt lønn vises riktig på lønnsslipp.

1. Feriepenger i 2020(i fjor): Skal kun fylles ut dersom den ansatte hadde opptjente feriepenger som ikke er betalt ut i 2021.

Punkt 2, 3 og 4 skal kun fylles ut dersom du har satt oppstartsdato i Fiken til en annen dato enn 1.januar og du har betalt ut lønn mellom 1.januar og dato for oppstart i Fiken.

2. Opptjente feriepenger i 2021 (i år): Fyll inn hvor mye feriepenger foretaket skylder den ansatte for lønn utbetalt mellom 1. januar i år og dato for "Oppstart i Fiken fra".

3. Opptjent lønn (grunnlag skatt) i 2021 (i år): Fyll inn hvor mye lønn foretaket har utbetalt mellom 1. januar i år og dato for "Oppstart i Fiken fra".

4. Trukket skatt i 21 (i år): Fyll inn hvor mye forskuddstrekk foretaket har trukket av lønn utbetalt mellom 1. januar i år og dato for "Oppstart i Fiken fra".

3. Lønn rapportert i annet system eller direkte på Altinn på dato ETTER "Oppstart i Fiken fra"

Noen ganger kan det være nødvendig å legge inn gamle lønnsutbetalinger i Fiken.

La oss si at du har oppstartdato i Fiken 01.01.2021, tidligere regnskapsfører har kjørt lønningene dine for januar og februar 2021. Mens du har kjørt din første ordinære lønnsutbetaling med a-melding fra Fiken for mars 2021. Du må da opprette lønnsutbetalinger for januar og februar i Fiken som er identisk med de regnskapsfører har laget tidligere.


Dersom du ønsker å legge inn tidligere lønninger (som er rapportert inn til Altinn manuelt/fra annet system) kan dette gjøres på følgende måte:

1: Opprett lønning som normalt i Fiken ved å opprette Ny lønnsutbetaling.

2: Dersom skattetrekk ikke stemmer med det som tidligere er trukket kan dette justeres for hver ansatt gjennom å legge til linje "Ekstra skattetrekk" (med negativt eller positivt beløp).

3: Trykk gjennom veiviseren, men velg manuell innsending av A-melding (da den allerede er sendt).


4. Betaling av skatt og aga for en periode det ikke er sendt inn lønninger fra Fiken. 

Innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk på lønninger sendt til Altinn gjennom Fiken registreres i Fiken under Lønn-> Betaling av skatt og aga. 

Dersom Fiken ikke viser noen tall der i en termin fordi a-meldingene er sendt fra et tidligere system, kan du sende tomme a-meldinger fra Fiken for begge månedene. Da vil Fiken hente tilbakemelding fra Skatteetaten basert på det som er innsendt utenfor Fiken og vise betalingsinformasjon her i Fiken. A-melding uten lønn / tom a-melding

Betalinger som stammer fra lønnsutbetalinger før oppstart i Fiken må derimot legges inn under Annet->Fri postering som vist under her. 


Merk at beløpene som overføres under 2771 og 2600 da legges inn som en del av den inngående balansen.

5. Arbeidsforhold på den ansatte i andre systemer

Dersom du tidligere har brukt et annet system eller rapportert a-melding direkte på Altinn har den ansatte allerede fått et arbeidsforhold på a-meldingen. Når du oppretter et nytt arbeidsforhold i Fiken vil Skatteetaten forsøke å koble informasjonen fra arbeidsforholdet i Fiken sammen med det tidligere arbeidsforholdet og se at dette dreier seg om samme person. Som oftest lykkes Altinn med dette, men noen ganger kan det være at Altinn ikke gjenkjenner at det er snakk om samme person. Jo nøyere du med å legge inn lik informasjon i Fiken som den informasjonen som var på det tidligere arbeidsforholdet, jo større sjanse er det for at Altinn skjønner at dette er samme person.

Dersom Altinn ikke skjønner at arbeidsforholdet i Fiken dreier seg om samme person som arbeidsforholdet i det gamle systemet ditt vil Altinn fortsatt forvente å få a-meldinger fra det gamle systemet. Les mer om det her.

Mer informasjon