Fiken har en egen lønnsmodul som er en tilleggstjeneste i Fiken. Lønnsmodulen dekker alle forhold du trenger i forbindelse med regnskapsføring og innrapportering av lønn. Denne dekker blant annet:

  • Oppretting og regnskapsføring av lønnsutbetalinger 
  • Innsending av A-meldinger
  • Utsendelse av lønnslipper
  • Informasjon for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Mer informasjon