Fiken har en egen lønnsmodul som er en tilleggstjeneste i Fiken. Lønnsmodulen dekker alle forhold du trenger i forbindelse med regnskapsføring og innrapportering av lønn. Denne dekker blant annet:

 • Oppretting og regnskapsføring av lønnsutbetalinger 
 • Innsending av A-meldinger
 • Utsendelse av lønnslipper
 • Informasjon for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Her kan du se en film om hvordan lønnsmodulen fungerer:


Mer informasjon

 • Arbeidsforhold: Forklaring på hvordan du legge inn arbeidsforhold på en ansatt.
 • Opprette en lønnsutbetaling: Her kan du se hvordan du oppretter en lønnsutbetaling og sender a-melding til Altinn
 • Feriepenger: Fiken beregner automatisk feriepenger, du kan enkelt og automatisk betale ut til de ansatte.
 • Skattekort: Under Lønn->Ansatte kan du klikke "Hent skattekort" for å hente skattekort automatisk fra Altinn.
 • Arbeidsgiveravgift og skatt: Under Lønn->Betaling av skatt og aga viser Fiken automatisk all relevant betalingsinformasjon. 
 • Vi har et eget nettbasert kurs om lønn som du kan melde deg på her: Webinar.
 • Lønnsmodulen koster 70 kr ekstra med et tillegg på 29 pr ansatt utover den første. Modulen aktiveres gjennom å trykke på Lønn i menylinjen. Dersom den ikke er tilgjengelig kan en aktiveres gjennom menyvalget Foretak -> Abonnement/Moduler.