På slutten av regnskapsåret må du foreta en årsavslutning. Dette innebærer å lukke regnskapet for året, samt å rapportere inn regnskapstallene til Altinn. Hvis du ønsker at tallene fra Fiken skal fylles ut automatisk i en næringsoppgave, kan du gjøre dette ved å aktivere tilleggsmodulen "Næringsoppgave" under Oversikt->Næringsoppgave eller Annet->Årsavslutning. Denne næringsoppgaven kan du så sende til Altinn slik at den havner som et utkast du kan signere og levere der.

Overføring av regnskapstall fra Fiken til Altinn

Når du aktiverer Næringsoppgaven, viser Fiken en oversikt over hvilke regnskapstall som havner på hvilke poster i Altinn:

I tillegg til selve Næringsoppgaven kan du også knytte til de vanligste skjemaene i forbindelse med årsavslutning:

Når du trykker "Vis oppsummering og send til Altinn" blir skjemaene overført til Altinn. 

Klikk på "Gå til Altinn for ferdigstilling og signering av oppgaven" for å gjøre tillegg og endringer, samt legge til eventuelle tilleggskjemaer, før du signerer: 

Ofte stilte spørsmål

Hvilke Altinn-skjemaer støttes for enkeltpersonforetak?

 • Næringsoppgave 1 (RF-1175) som et vedlegg til Selvangivelse for næringsdrivende (RF-1030 med preutfylte tall) 
  • Personinntektsskjema (RF-1224)
  • Lønn (for de som har ansatte) (RF-1022)
  • Avskriving (RF-1084)
  • Gevinst- og tapskonto (RF-1219)

Hvilke Altinn-skjemaer støttes for AS/NUF?

 • Selvangivelse for aksjeselskap mv. (RF-1028B)
  • Næringsoppgave 2 (RF-1167)
  • Lønn (for de som har ansatte) (RF-1022)
  • Avstemming av egenkapital (RF-1052)
  • Avskriving (RF-1084)
  • Gevinst- og tapskonto (RF-1219)
  • Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217)
 • Årsregnskap til Brønnøysund (RR-0002)
  • Underskjema (RR-0002u)
  • Forslag til Noter
  • Forslag til Styrets årsberetning

Hva koster denne modulen?

Prisen er 890 kr eks. mva for enkeltpersonforetak og 1090 kr eks. mva for aksjeselskap (inkludert innlevering av årsregnskapet til Brønnøysund) pr regnskapsår. Merk at modulen er beregnet for selskap uten spesielle/kompliserte behov.

Mer informasjon