På slutten av regnskapsåret må du foreta en årsavslutning. Dette innebærer å lukke regnskapet for året, samt å rapportere inn regnskapstallene til Altinn. Fiken kan lage næringsoppgaven for deg ved å plassere alle tallene fra regnskapet ditt på de rette postene i næringsoppgaven.

Næringsoppgave og årsregnskap for forrige regnskapsår blir ikke tilgjengelig i Fiken før Altinn åpner for innsending av disse oppgavene. Dette skjer normalt i løpet av mars.

Hvordan fungerer denne modulen?

For å bestille og fylle ut næringsoppgave og årsregnskap, gå til Annet -> Årsavslutning og klikk på "Lever ny næringsoppgave fra Fiken":

Nå du sender denne næringsoppgaven til Altinn, havner den som et utkast du kan signere og levere der. 

Overføring av regnskapstall fra Fiken til Altinn

Når du aktiverer Næringsoppgaven, viser Fiken en oversikt over hvilke regnskapstall som havner på hvilke poster i Altinn:

I tillegg til selve Næringsoppgaven kan du også knytte til de vanligste skjemaene i forbindelse med årsavslutning:

Når du trykker "Vis oppsummering og send til Altinn" kommer du til en ny side der du kan se en oversikt over summene på alle poster samt alle skjerma som blir sendt til Altinn:

Når du klikker "Send oppgave til Altinn" vil dette dukke opp som et utkast i Altinn som du kan levere og signere der.

Hvordan gjøre en årsavslutning?

 • Her kan du lese en forklaring til de vanlige oppgavene man gjør i forbindelse med en årsavslutning: Typiske oppgaver før årsavslutning.
 • Her kan du se en oversikt over forskjellige hjelpeartikler og videoer i forbindelse med årsavslutning for forskjellige organisasjonsformer: Årsavslutning.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke Altinn-skjemaer støttes for enkeltpersonforetak?

 • Næringsoppgave 1 (RF-1175) som et vedlegg til Selvangivelse for næringsdrivende (RF-1030 med preutfylte tall) 
  • Personinntektsskjema (RF-1224)
  • Lønn (for de som har ansatte) (RF-1022)
  • Avskriving (RF-1084)
  • Gevinst- og tapskonto (RF-1219)

Hvilke Altinn-skjemaer støttes for AS/NUF?

 • Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv. mv. (RF-1028B) // ["selvangivelsen"]
  • Næringsoppgave 2 (RF-1167)
  • Lønn (for de som har ansatte) (RF-1022)
  • Avstemming av egenkapital (RF-1052)
  • Avskriving (RF-1084)
  • Gevinst- og tapskonto (RF-1219)
  • Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217)
 • Årsregnskap til Brønnøysund (RR-0002)
  • Underskjema (RR-0002u)
  • Noter

Hva koster denne modulen?

Se her for en oversikt over våre Priser.

Mer informasjon