På slutten av regnskapsåret må du foreta en årsavslutning. Dette innebærer å lukke regnskapet for året, samt å rapportere inn regnskapstallene til Altinn. Fiken kan lage næringsoppgaven for deg ved å plassere alle tallene fra regnskapet ditt på de rette postene i næringsoppgaven. 

Du aktiverer dette ved å bestille tilleggsmodulen "Næringsoppgave" under Oversikt -> Næringsoppgave eller Annet -> Årsavslutning:

Denne næringsoppgaven kan du i de fleste tilfeller sende til Altinn, og den havner da som et utkast du kan signere og levere der. 

Overføring av regnskapstall fra Fiken til Altinn

Når du aktiverer Næringsoppgaven, viser Fiken en oversikt over hvilke regnskapstall som havner på hvilke poster i Altinn:

I tillegg til selve Næringsoppgaven kan du også knytte til de vanligste skjemaene i forbindelse med årsavslutning:

Når du trykker "Vis oppsummering og send til Altinn" kommer du til en ny side der du kan se en oversikt over summene på alle poster samt alle skjerma som blir sendt til Altinn:

Når du klikker "Send oppgave til Altinn" vil dette dukke opp som et utkast i Altinn som du kan levere og signere der.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke Altinn-skjemaer støttes for enkeltpersonforetak?

 • Næringsoppgave 1 (RF-1175) som et vedlegg til Selvangivelse for næringsdrivende (RF-1030 med preutfylte tall) 
  • Personinntektsskjema (RF-1224)
  • Lønn (for de som har ansatte) (RF-1022)
  • Avskriving (RF-1084)
  • Gevinst- og tapskonto (RF-1219)

Hvilke Altinn-skjemaer støttes for AS/NUF?

 • Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv. mv. (RF-1028B) // ["selvangivelsen"]
  • Næringsoppgave 2 (RF-1167)
  • Lønn (for de som har ansatte) (RF-1022)
  • Avstemming av egenkapital (RF-1052)
  • Avskriving (RF-1084)
  • Gevinst- og tapskonto (RF-1219)
  • Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217)
 • Årsregnskap til Brønnøysund (RR-0002)
  • Underskjema (RR-0002u)
  • Noter

Hva koster denne modulen?

Prisen er 890 kr eks. mva for enkeltpersonforetak og 1090 kr eks. mva for aksjeselskap (inkludert innlevering av årsregnskapet til Brønnøysund) pr regnskapsår. Merk at modulen er beregnet for selskap uten spesielle/kompliserte behov.

Mer informasjon