Fiken arrangerer jevnlig gratis nettbaserte kurs (webinarer) for å hjelpe deg med ulike funksjoner i Fiken. 

Introduksjonswebinar

Introduksjonswebinaret er laget for deg som er helt ny i Fiken, og vi går blant annet gjennom:

  • Jeg har solgt noe: Din første faktura fra Fiken.
  • Jeg har kjøpt noe: Hvordan du kan sende inn en kvittering til Fiken og Fiken kan lese ut informasjon automatisk.
  • Enklere hverdag: Hvordan Fiken kan automatisere regnskapet ditt, snakke med banken og komme med forslag til regnskapsføring.
  • Veien videre: Hva må du sende til Altinn og hvordan gjør du dette direkte fra Fiken.

Vi anbefaler alle som er nye i Fiken om å delta på dette kurset, fordi det gir en god innføring i hvordan du kommer i gang med regnskapet ditt. Det kreves ingen forhåndskunnskaper om Fiken eller regnskap forøvrig, og det er selvfølgelig mulig å stille spørsmål underveis. 

Webinaret holdes vanligvis på følgende tidspunkter:

  • Onsdager 20:00
  • Torsdager 09:00

Andre webinarer

Vi arrangerer også andre webinarer, som:

  • Din første mva-innlevering
  • Din første lønnsutbetaling
  • Smarte fradrag og rutiner
  • Næringsoppgave og årsregnskap


Fullstendig liste over webinarer inkludert påmelding ligger på egen side.