Når foretaket ditt i løpet av det siste 365 dagene har solgt varer eller tjenester for mer enn 50.000 kroner, og disse varene eller tjenestene er mva. pliktige, må du registrere deg i mva-registeret til Brønnøysund. Du vil få et varsel i Fiken når summen av registrerte salg passerer 50.000 kroner:

Det er også mulig å sjekke om du har passert summen på 50.000 kroner under Oversikt -> Resultatregnskap:

Hovedregelen er at all omsetning teller med i grensen på 50.000 kr. (Selv om all dette teller med i grensen for å bli mva. registrert er det ikke alt som senere skal etterfaktureres) Dette gjelder for eksempel

 • Du selger en vanlig vare eller tjeneste i Norge, til utlandet eller i utlandet.
 • Journalisme, elektriske kjøretøy og andre forhold som er definert som fritatt for mva.


Men det finnes noen unntak på omsetning som ikke teller med i grensen på 50.000 kr

 • Din egen kunst som du selger fra enkeltpersonforetaket ditt.
 • Helsetjenester, undervisning, finansielle tjenester, idrett og andre forhold som er definert som utenfor mva.
 • Tilskudd eller andre tildelinger du har fått fra det offentlige.


1. Hvordan fakturerer jeg før jeg passerer grensen på 50.000 kr?

 • Inntil du er ferdig registrert i mva-registeret må alle fakturaer sendes ut uten mva. Velg "Nei" på "MVA-pliktig" i Foretak -> Foretaksinnstillinger:
 • Eventuelle kjøp legger du inn uten mva. Du kan endre disse senere for å få mva-fradrag.

2. Hvordan registrerer jeg meg i mva-registeret? • Noen få selskaper (og alle NUF) må registrer foretaket i mva-registeret ved å levere den gamle Samordnet Registermelding (BR-1010) i Altinn. Du må da også legge ved dokumentasjon på inntektene dine. Dette kan du laste ned fra Fiken under Foretak -> Eksport av regnskap -> Eksport av dokumenter generert i Fiken. Velg perioden fra du startet å fakturere til du passerte 50.000 kr:

3. Hvordan fakturerer jeg fra og med fakturaen som gjør at jeg passerer 50.000 kr?

 • Du kan fortsatt ikke kreve inn mva fra kunder før du har fått en bekreftelse på at registreringen er godkjent. I følge Skatteetaten vil imidlertid de fleste få godkjent søknaden i løpet av minutter.
 • Hele fakturaen som gjør at du passerer 50.000 kr og eventuelle senere fakturaer du oppretter før du får en bekreftelse på at registreringen er godkjent, skal senere etterfaktureres for mva. Skriv da en tekst i kommentarfeltet på fakturaen(e): "Foretaket er under registrering i mva-registeret hos Brønnøysund. Mva vil bli etterfakturert for hele fakturaen".

4. Hva gjør jeg etter at foretaket er mva-registrert?

 • Gå til Foretak -> Foretaksinnstillinger og endre MVA-pliktig til det intervallet du har valgt:
 • Husk eventuelt å endre mva-sats på produktene dine under Foretak -> Produkter.
 • Fra nå må du fakturere ut med mva på alle inntekter som er mva-pliktige.
 • Du må også etterfakturere mva på hele den fakturaen som gjorde at du passerte 50.000 kr, samt eventuelt andre fakturaer du har sendt mens du ventet på at registreringen ble behandlet.
 • Fiken mottar beskjed fra Brønnøysund noen dager senere enn deg som eier. Det kan derfor være at Fiken fortsatt vil gi deg advarsel om at du ikke er mva-registrert. Denne advarselen kan du ignorere.
 • For de fleste foretak er nå prosessen ferdig og du fakturerer som normalt framover med mva.

Ofte stilte spørsmål

Hvem skal mva-registreres?

I utgangspunktet skal alle foretak registreres i Merverdiavgiftsregisteret når salget når kr 50 000 i løpet av de siste 12 månedene. Salg av noen typer varer og tjenester er ikke med i beregningen og er alltid unntatt mva-plikt. Eksempel på dette er helsetjenester, undervisningstjenester, kunst og kultur, og salg av eiendom.

Hvor sender jeg søknaden?

Søknaden leveres gjennom Skatteetatens tjeneste Registrere i Merverdiavgiftsregisteret.

Når begynner jeg å fakturere med mva?

Du kan ikke fakturere med mva før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret er godkjent. Etter godkjenningen må det i de fleste tilfeller også etterfaktureres mva fra og med den fakturaen som gjorde at du kom over registreringsgrensen på 50 000 kr.

Mer informasjon

 • Sende mva-melding til Altinn: Hvordan du oppretter og sender mva-melding til Altinn.
 • Tilbakegående mva-oppgjør: Hvordan du kan kreve tilbakegående mva fra perioden før du ble registrert.
 • Dersom du ikke krever tilbakegående mva-oppgjør vil eventuelle oppgaver før du ble mva-registrert være tomme i Fiken og kan bare ignoreres.