Dersom du har gjort feil på registrering av en betaling på et kjøp eller salg (feil dato, feil beløp, ført dobbelt) endrer du dette som vist nedenfor.

For å endre på en feilregistrert innbetaling går du på Salg->Faktura-/salgsoversikt  og velger det aktuelle salget. Her har du feilaktig registrert to innbetalinger på samme dato. Du velger da "Angre" på den ene linjen, og bekrefter så slettingen.

Dersom det er gjort feil på et kjøp så gjør du tilsvarende under Kjøp->Kjøpsoversikt.