Dersom du har gjort feil på registrering av en betaling (feil dato, feil beløp, ført dobbelt) endrer du dette som vist nedenfor.


For å endre på en feilregistrert innbetaling går du på Salg->Faktura-/salgsoversikt og velger det aktuelle salget.

Her har du feilaktig registrert to innbetalinger på samme dato. Du velger da "Angre" på den ene linjen, og bekrefter så slettingen.