Dersom du har gjort feil på registrering av en betaling (feil dato, feil beløp, ført dobbelt) endrer du dette som vist nedenfor.


For å endre på en feilregistrert innbetaling går du på Salg->Faktura-/salgsoversikt og velger det aktuelle salget.

Her har du feilaktig registrert to innbetalinger på samme dato. Du velger da "Angre" på den ene linjen, og bekrefter så slettingen.

Oversikten viser da kun en innbetaling på 1.250 kroner: