Hvis du har sendt en faktura med feil inntektskonto er det enklest å rette dette gjennom å opprette en fri postering (Annet -> Fri postering) som overfører til riktig inntektskonto.

Nedenfor har vi laget et eksempel der det er fakturert med konto 3000, men der dette skal endres til 3020:

  • Legg inn en beskrivelse av hva du endrer under "Tekst".
  • Som dato kan du velge fakturadatoen.
  • Under "Nettobeløp" legger du inn nettobeløp fra fakturaen som du vil endre inntektskonto for.
  • På "Til (debet)" velger du inntektskontoen du vil endre fra.
  • På "Fra (kredit)" velger du inntektskontoen du vil endre til (den riktige).
  • Velg "Mva: Ingen" på begge kontoene, da denne endringen ikke skal gjøre noe med eventuell mva.

Mer informasjon

  • Fri postering: Forklaring til hvordan du fører en fri postering.