Hvis du har sendt en faktura med feil inntektskonto er det enklest å rette dette gjennom å opprette en fri postering (Annet -> Fri postering) som overfører til riktig inntekskonto.

Det vises et eksempel nedenfor der det er fakturert med konto 3000, men der dette skulle vært 3020.

Merk at konto som er riktig står under "Fra," da en inntekt i 3XXX-serien regnskapsføres som et negativt beløp.

Mer informasjon

  • Fri postering: Forklaring til hvordan du fører en fri postering.