Hvis du ønsker fjerne/slette et eksisterende foretak og eventuelt opprette et foretak på nytt, gjør du dette gjennom menyvalget Foretak -> Foretaksinnstillinger.

Velg "Nullstill foretaket / begynn på nytt" hvis du å ønsker å fortsette med dette selskapet i Fiken, men vil fjerne all data du har lagt inn.

Husk at du kan legge over produktene og kundene fra det gamle foretaket til det nye foretaket om du ønsker det. Gå da først på Foretak -> Eksport av regnskap i det gamle foretaket i Fiken. Last så ned Kontakter, produkter og regnskap for <år>. Etter at du har nullstilt foretaket laster du opp filen under  Foretak -> Import av kunder i (det nye) foretaket ditt i Fiken. Gjenta eventuelt den samme prosedyren for Produkter.

Velg "Slett samt regnskapet og all dokumentasjon" hvis du ikke ønsker å fortsette med dette foretaket i Fiken i det hele tatt.