EHF (Elektronisk Handels Format) er en standard som innebærer at fakturaer sendes elektronisk og direkte til mottakers bank eller regnskapssystem. I Fiken kan du både sende og motta fakturaer i EHF.

Å sende EHF er praktisk fordi mottakeren din da får fakturaen din på den måten de ønsker og lettere kan behandle og betale den.

Å motta EHF er praktisk for deg da Fiken kan automatisere enda mer for deg og gjøre det enda enklere å registrere kjøp og eventuelt sende til betaling i din nettbank.

Sende faktura som EHF fra Fiken

Hvis kunden din ønsker å motta EHF, så betyr det at de har registrert foretaket i et eget register for dette (ELMA-registeret). Fiken søker i dette registeret når du legger inn organisasjonsnummeret til kunden din. Dersom kunden finnes i registeret, viser vi "EHF" ved siden av kundenavnet og vil automatisk foreslå å sende på EHF.

Det er ikke mulig å sende fakturaer via EHF hvis kunden din ikke har registrert seg i dette registeret.

Når du skal sende faktura til en slik kunde, kan du velge om fakturaen skal sendes som EHF eller e-post:

Hvis du har registrert et organisasjonsnummer på kunden, velges EHF automatisk og dette fylles inn. Hvis feltet står tomt, kan du fylle inn organisasjonsnummeret selv.

Eventuelle vedlegg på fakturaen blir lagt ved EHF-en.

Hvis du får beskjed om at EHF-mottakeren ikke er funnet, betyr det at dette organisasjonsnummeret enten ikke er registrert i ELMA eller at du forsøker å sende en purring og kunden ikke er registrert som mottaker av purring på EHF, i disse tilfellene er det ikke mulig å velge dette sendingsalternativet. Hvis du selv vil søke i ELMA-registeret kan du gjøre det her: Søk på organisasjonsnummer i ELMA-registeret.

Motta EHF-fakturaer i Fiken

Du kan velge å motta fakturaer på EHF i Fiken. Gå på Foretak -> Abonnement/moduler og aktiver EHF-modulen (gratis). Fiken vil da opprette deg i ELMA-registeret slik at du kan motta EHF-fakturaer og kreditnotaer direkte inn i Fiken. Du vil deretter få en e-post hver gang du mottar en EHF.

Fakturaene fra leverandørene dine kommer da ikke på e-post, men direkte inn i Innboks i Fiken. Dette gjør at Fiken automatisk kan hente ut informasjon fra EHF-fakturaen og bruke dette når du skal registrere kjøpet. Klikk på "Nytt kjøp" ved siden av EHF-en så vil du se at Fiken har fylt ut all informasjonen for deg.

Avslutte EHF-avtale i Fiken

For å avslutte EHF-avtalen, går du til Foretak -> Abonnement/moduler og scroller ned til "EHF-mottak" og trykker "Avbestill EHF-mottakmodul":

Mer informasjon