EHF (Elektronisk Handels Format) er en standard som innebærer at fakturaer sendes elektronisk og direkte til mottakers bank eller regnskapsystem. I Fiken kan du både sende og motta fakturaer i EHF.

Å sende EHF er praktisk fordi mottakeren din da får fakturaen din på den måten de ønsker og lettere kan behandle og betale den.

Å motta EHF er praktisk for deg da Fiken kan automatisere enda mer for deg og gjøre det enda enklere å registrere kjøp og eventuelt sende til betaling i DNB.

Sende faktura som EHF fra Fiken

Hvis kunden din ønsker å motta EHF, så betyr det at de har registrert foretaket i et eget register for dette. Fiken søker i dette registeret når du legger inn organisasjonsnummeret til kunden din. Dersom kunden finnes i registeret, viser vi "EHF" ved siden av kundenavnet og vil automatisk foreslå å sende på EHF.

Det er ikke mulig å sende fakturaer via EHF hvis kunden din ikke har registrert seg i dette registeret. 

Når du skal sende faktura til en slik kunde, kan du velge om fakturaen skal sendes som EHF eller e-post:

Mottakerens organisasjonsnummer fylles inn automatisk, men du kan overstyre dette om nødvendig (dette er veldig uvanlig). Eventuelle vedlegg på fakturaen blir lagt ved EHF'en.

Motta EHF-fakturaer i Fiken

Du kan velge å motta fakturaer på EHF i Fiken. Gå på Foretak -> Abonnement/moduler og aktiver EHF-modulen (gratis). Fiken vil da opprette deg i registeret for å motta EHF-fakturaer og kreditnotaer direkte inn i Fiken. Du vil deretter få en e-post hver gang du mottar en EHF.

Fakturaene fra leverandørene dine kommer da ikke på e-post, men direkte inn i Innboks i Fiken. Dette gjør at Fiken automatisk kan hente ut informasjon fra EHF-fakturaen og bruke dette når du skal registrere kjøpet. Klikk på "Nytt kjøp" ved siden av EHF-en så vil du se at Fiken har fylt ut all informasjonen for deg.

Mer informasjon

  • Enkelte nettsteder kan be deg oppgi et "Aksesspunkt" når du registrerer at foretaket ditt skal motta EHF. Da kan du angi https://fiken.no.
  • Du kan lese mer om EHF her.
  • Hvordan du lager en ny faktura.
  • Hvordan du registrerer et nytt kjøp fra Innboks.