Du kan gjerne selge til utlandet og sende fakturaer ut av Norge. Men det er noen ting det kan være greit å tenke på.

1. Faktura på engelsk

Du kan velge at kunden din skal få fakturaen og e-posten på engelsk. Det gjør du under "Forhåndsvisning" når du oppretter faktura (Salg -> Ny faktura):


Du kan også gjøre slik at dette valget alltid skal gjelde en konkret kunde. Klikk deg i så fall inn på kunden fra Oversikt -> Kunder, velg "Kontaktinfo" og trykk på knappen "Endre" under "Fakturainnstillinger":

Endre språk som vist her, og trykk "Lagre endringer":

2. IBAN/SWIFT

Dersom du har valgt at fakturaen skal komme på engelsk, eller du velger et annet land enn Norge, så vil Fiken automatisk vise IBAN/SWIFT på fakturaen.
For å se hvilken IBAN/SWIFT som er knyttet til din bankkonto, kan du gå til Foretak -> Bankkontoerklikke på bankkontoen det gjelder, velge "Rediger" og huke av for "Utenlandsk betalingsinformasjon". For norske bankkontoer prøver Fiken å finne numrene automatisk, men dersom informasjon om din bank ikke blir funnet kan du legge den inn manuelt.

3. Mva. på varer og tjenester som sendes direkte ut av landet

Dersom du sender en vare eller tjeneste direkte ut av landet skal det i utgangspunktet ikke legges på mva. på salget, selv om du er mva-registrert. Du kan da bruke for eksempel konto 3100 eller 3120 og velge MVA-kode 52 Utførsel  (dersom du ikke er mva-pliktig bruker du konto 3200 eller 3220). Les mer om riktig inntektskonto her.

4. Fakturere i fremmed valuta

Fiken støtter fakturering i fremmed valuta slik at du ikke trenger å tenke på valutakurser. Du kan legge inn faste priser på de forskjellige produktene dine i fremmed valuta, samt sette standardvaluta til de forskjellige kundene dine. Ved registrering av betaling fra kunde vil Fiken automatisk registrere valutagevinst/-tap.

Under ser du et oppsett for hvordan du kan fakturere 100 euro til et tysk selskap. Per i dag støtter Fiken fakturering i over 30 forskjellige valutaer.

5. Opprett faktura

  1. Velg først ny kunde eller rediger eksisterende kunde under Oversikt -> Kunder. På selve kunden kan du velge ønsket valuta. På selve fakturaen vil valgt valuta bli synlig i innstillingene under kontonummeret. Dersom du i tillegg velger Engelsk språk på kunden, eller senere på Forhåndsvisning vil Fiken automatisk sette på IBAN og SWIFT (internasjonal betalingsinformasjon).
  2. Velg så nytt produkt eller registrer eksisterende produkt. Husk å vurdere om det skal legges til mva. på fakturaen. De fleste fakturaer til utlandet skal ikke tillegges mva.
  3. Opprett en faktura under Salg -> Ny faktura mot riktig kunde og produkt. Sjekk at fakturaen registreres med ønsket mva og valuta, og velg "Opprett faktura":

6. Registrer betaling av faktura

Fakturaen kan registreres som betalt på vanlig måte. Finn aktuell faktura under Salg -> Faktura/salgsoversikt, og velg "Registrer ny innbetaling".

  1.  Først legger du inn beløpet i norske kroner slik det vises i kontoutskriften fra banken. Fiken regner automatisk ut valutagevinst eller -tap for deg.
  2.  Spesifiser så eventuelt gebyr fra banken din som blir belastet deg. (Dette gjelder kun dersom gebyret blir belastet direkte i overføringen. Dersom det senere blir trukket fra banken som et gebyr rett ut fra bankkontoen din, så føres det ikke her, men som et vanlig bankgebyr.)
  3.  Sett inn beløpet i den fremmede valutaen, Fiken vil foreslå beløp tilsvarende fakturert beløp.
  4.  Klikk på "Registrer innbetaling". Fakturaen er da registrert som innbetalt og oppgjort (dersom du har registrert innbetaling på hele beløpet).