Her kan du lese om hvordan du fører gavekort og tilgodelapp i Fiken:

Salg av gavekort

Fra kasseapparat eller fra andre systemer:

Salg av gavekort via kasseapparat/andre systemer legger du inn i Fiken sammen med ordinære salg fra kasseapparat/andre systemer under Salg -> Registrer annet salg.
I bildet nedenfor kan du se at det totale salget denne dagen var på 1.300 kroner, der 800 var vanlige salg mens 500 var gavekort:

Via faktura:

For å fakturere ut gavekort i Fiken oppretter du først et produkt som heter "Gavekort", enten fra Foretak -> Produkter, eller direkte fra Salg -> Ny faktura, der du setter Inntektskonto til "2900 Forskudd fra kunder":

Du fakturerer da kunden din for et gavekort på samme måte som du gjør for et vanlig salg, under Salg -> Ny faktura:

Betalingen fra kunden registrerer du som en vanlig innbetaling på fakturaen ved å klikke på "Registrer innbetaling".

Innbetaling med gavekort

Fra kasseapparat eller fra andre systemer:

Registrer kasseoppgjøret som vanlig og legg inn total omsetning for dagen. 

Legg inn betaling av gavekort mot konto 2900 med minus som fortegn. 

F.eks. en dag har total omsetning med 1 000 kr. 500 kr av salget et betalt med gavekort og rester er betalt med kort.

Via faktura:

Når en kunde handler med gavekortet som betalingsmiddel, lager du en ny faktura. Denne gangen velger du det produktet/tjenesten som kunden velger å bruke gavekortet på.

Eventuelt kan du lage en fritekst-linje der du velger den inntektskontoen som passer til salget. 

Siden kunden betaler med gavekort må innbetalingen registreres som en fri postering. Du kan derfor sette fakturaen som "oppgjort uten betaling":

 Deretter må du registrere betalingen under Annet -> Fri postering som vist under:

Tilgodelapp

Fra kasseapparat eller fra andre systemer:

Når du gir en tilgodelapp til kunden, må du først annullere det opprinnelige salget i kassesystemet. Etterpå registrerer du tilgodelappen på samme måte som forklart under punktet "Salg av gavekort".

Innbetalingen med tilgodelappen registrerer du på samme måte som for gavekort.

Via faktura:

Når du vil gi en tilgodelapp til kunden, må du først kreditere den opprinnelige fakturaen, og sende ut ny faktura på samme måte som forklart under punktet "Salg av gavekort". Innbetaling med tilgodelappen registrerer du på samme måte som for gavekort.

Gavekort som gis bort

Når gavekort gis bort uten forbindelse med en direkte faktura/kasseapparat så kan du legge det inn under Annet -> Fri postering som vist her:

Gavekort gått ut på dato

Hvis du har gitt bort/solgt gavekort som har gått ut på dato slik at det ikke lenger er gyldig fører du det under Annet -> Fri postering som vist her:

Mer informasjon