Her kan du lese om hvordan du fører gavekort og tilgodelapp i Fiken:

Salg av gavekort

Fra kasseapparat eller fra andre systemer:

Salg av gavekort via kasseapparat/andre systemer legger du inn i Fiken på samme måte som ordinære salg fra kasseapparat/andre systemer Salg -> Registrer annet salg.

Siden det her er solgt et gavekort og ikke en vare/tjeneste så registrerer du dette salget på konto 2900 "Forskudd fra kunder":

Via faktura:

For å fakturere ut gavekort i Fiken går du på Salg->Ny faktura. Du fakturerer da kunden din for et gavekort på samme måte som du gjør for et vanlig salg.

Du velger kunde, forfall og pris på samme måte som ved en vanlig faktura, og lager et nytt produkt som du kaller Gavekort og setter mot konto 2900 Forskudd fra kunder.

Når en kunde betaler denne fakturaen, registrerer du den som en vanlig innbetaling på en faktura ved å gå på Salg->Faktura-/Salgsoversikt og velger Registrer innbetaling.

Innbetaling med gavekort

Når kunden senere bruker gavekortet som betalingsmåte føres dette under Annet->Fri postering som vist under. Les gjerne mer om hvordan du velger riktig inntektskonto.

Tilgodelapp

Fra kasseapparat eller fra andre systemer:

Når du gir en tilgodelapp til kunden, må du først annullere det opprinnelige salget i kassesystemet. Etterpå registrerer du tilgodelappen på samme måte som forklart under punktet "Salg av gavekort".

Innbetalingen med tilgodelappen registrerer du på samme måte som for gavekort.

Via faktura:

Når du vil gi en tilgodelapp til kunden, må du først kreditere den opprinnelige fakturaen, og sende ut ny faktura på samme måte som forklart under punktet "Salg av gavekort". Innbetaling med tilgodelappen registrerer du på samme måte som for gavekort.

Gavekort som gis bort

Når gavekort gis bort uten forbindelse med en direkte faktura/kasseapparat så kan du legge det inn under Annet->Fri postering som vist her.

Hvis kunden betaler med dette gavekortet hos deg, fører du det igjen under Annet->Fri postering  som vist her.

Hvis kunden derimot ikke betaler med gavekortet hos deg og dette gavekortet går ut på dato slik at det ikke lenger er gyldig fører du det under Annet->Fri postering som vist her.

Mer informasjon