Her kan du lese om hvordan du fører gavekort og tilgodelapp i Fiken:

1. Salg av gavekort

Fra kasseapparat

Salg av gavekort via kasseapparat/andre systemer legger du inn i Fiken sammen med ordinære salg fra kasseapparat/andre systemer under Salg -> Registrer annet salg.
I bildet nedenfor kan du se at det totale salget denne dagen var på 1.300 kroner, der 800 var vanlige salg mens 500 var gavekort:

Via faktura

For å selge et gavekort via fakturer i Fiken oppretter du først et produkt som heter "Gavekort", enten fra Foretak -> Produkter, eller direkte fra Salg -> Ny faktura, der du setter Inntektskonto til "2900 Forskudd fra kunder":

Du fakturerer da kunden din for et gavekort på samme måte som du gjør for et vanlig salg, under Salg -> Ny faktura:

Betalingen fra kunden registrerer du som en vanlig innbetaling på fakturaen ved å klikke på "Registrer innbetaling".

2. Tilgodelapp

Fra kasseapparat eller fra andre systemer:

Når du gir en tilgodelapp til kunden, må du først annullere det opprinnelige salget i kassesystemet. Etterpå registrerer du tilgodelappen på samme måte som forklart under punktet "Salg av gavekort".

Innbetalingen med tilgodelappen registrerer du på samme måte som for gavekort.

Via faktura:

Når du vil gi en tilgodelapp til kunden, må du først kreditere den opprinnelige fakturaen, og sende ut ny faktura på samme måte som forklart under punktet "Salg av gavekort". Innbetaling med tilgodelappen registrerer du på samme måte som for gavekort.

3. Gavekort som gis bort i forbindelse med salg

Dersom du feks selger en vare for 1.000 kr og på grunn av dette salget ønsker å gi bort et gavekort på 250 kr i tillegg, så må både salget på 1.000 kr og gavekortet på 250 kr regnskapføres i Fiken.

Salget på 1.000 kr regnskapsfører du feks via kassaoppgjøret eller faktura fra Fiken.

Gavekortet på 250 kr regnskapsfører du under Annet->Fri postering. Dersom du er mva. pliktig skal dette som hovedregel være med mva, og dersom du ikke er mva. plikitg skal det være uten mva. 


4. Gavekort som gis bort uten å være tilknyttet et salg

Noen ganger kan det være aktuelt å gi bort et gavekort i forbindelse med en reklamekampanje eller lignende, uten at dette er knyttet direkte til et kassaoppgjør eller en faktura. Når du gir bort et slik gavekort skal dette ikke registreres på noen måte i regnskapet. (Men senere innbetaling med dette må regnskapsføres)


5. Innbetaling med gavekort i et kassaoppgjør

Registrer kasseoppgjøret som vanlig og legg inn total omsetning for dagen. Vi ser her et kassaoppgjør der den totale omsetningen for dagen er 10.000 kr inkludert mva. Disse 10.000 kr er betalt slik:

  1. 1.000 kr er betalt med gavekort som ble gitt bort i forbindelse med tidligere salg som vist i punkt 3
  2. 2.000 kr er betalt med gavekort som ble gitt bort i en reklamekampanje som vist i punkt 4
  3. 3.000 kr er betalt med kontanter
  4. 4.000 kr er betalt med bankkort

Gå så til Annet->Fri postering og flytt kostanden på gavekortet gitt i reklamekampanje fra gebyr til salgskostnad.

6 Innbetaling med gavekort mot en faktura

La oss si at du har opprettet en vanlig faktura på 10.000 kr inkludert mva og kunden betaler denne med 8.000 kr mot bankkontoen din og 2.000 kr med et gavekort.

  1. Registrer først en innbetaling på 8.000 kr mot bankkontoen din
  2. Klikk så på "Sett til oppgjort uten betaling".


3. Så må du registrere betalingen med gavekortet under Annet -> Fri postering. Du har nå to alternativer avhengig av hvordan du registrerte gavekortet når det ble solgt eller gitt vekk:


Gavekort som ble solgt eller gitt bort i forbindelse med salg (og dermed er ført som vist i punkt 1 eller 3)

Gavekort som ble gitt bort i forbindelse med reklamekampanje (og dermed ikke er regnskapsført som vist i punkt 4)


5. Gavekort gått ut på dato

Hvis du har gitt bort et gavekort i forbindelse med reklamekampanje (punkt 4) og dette nå har gått ut på dato, så trenger du ikke å føre noe.

Hvis du derimot har solgt et gavekort eller gitt bort i forbindelse med salg (punkt 1 eller 3), og dette gavekortet nå har gått ut på dato slik at det ikke lenger er gyldig fører du det under Annet -> Fri postering som vist her:Mer informasjon