Dersom du skal sende faktura til flere mottakere gjøres dette enten fra selve fakturaen eller fra fakturalisten. Denne artikkelen tar for seg hvordan du sender ut en faktura til flere e-postadresser, ønsker du derimot å opprette flere identiske fakturaer til forskjellige kunder, se her.

Fra fakturaen

Under Salg->Faktura-/Salgsoversikt kan en velge Send på epost for å sende faktura til flere mottakere.

Fra fakturalisten

En kan også velge aktuell faktura fra listen Salg->Faktura-/Salgsoversikt gjennom å trykke på aktuell faktura. På selve fakturabildet er det et eget valg for å sende fakturaen.