blob1476278695255.png

Dersom du skal sende faktura til flere mottakere gjøres dette enten fra selve fakturaen eller fra fakturalisten. Denne artikkelen tar for seg hvordan du sender ut en faktura til flere e-postadresser, ønsker du derimot å opprette flere identiske fakturaer til forskjellige kunder, se her.

Fra fakturaen

Under Salg->Faktura-/Salgsoversikt kan en velge Send på epost for å sende faktura til flere mottakere.

Fra fakturalisten

En kan også velge aktuell faktura fra listen Salg->Faktura-/Salgsoversikt gjennom å trykke på aktuell faktura. På selve fakturabildet er det et eget valg for å sende fakturaen.