De fleste føringer i Fiken gjøres gjennom Kjøp eller Salg. Vi har der tilpasset funksjonene slik at de passer spesifikt til om det er et kjøp eller salg du vil registrere.

Av og til dukker det opp posteringer du må gjøre som hverken kan defineres som et kjøp eller salg. Et eksempel på dette kan være at du har tatt opp et lån (les i så fall mer om det her: Låneopptak og nedbetaling). I slike tilfeller må du benytte en funksjon som heter "fri postering" som gir deg tilgang til å gjøre posteringer til og fra "alle" regnskapskontoene i regnskapet ditt. Denne funksjonen finner du under Annet->Fri postering:

Hvis du vil legge til flere linjer i posteringen klikker du på "Ny linje" og hvis du ønsker å føre på flere datoer, klikker du på "Ny postering":

Mer informasjon

Du bør helst ikke opprette frie posteringer med mindre du vet hva du holder på med. Hvis du er usikker, send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no, så kan vi komme med forslag til hvordan du setter opp posteringen.