De fleste føringer i Fiken gjøres gjennom Kjøp eller Salg. Vi har der tilpasset funksjonene slik at de passer spesifikt til om det er et kjøp eller salg du vil registrere.

Av og til dukker det opp posteringer du må gjøre som ikke kan defineres som hverken et vanlig kjøp eller salg som at du for eksempel har tatt opp et lån. Dette kan da føres som en fri postering der en har tilgang til å "gjøre alt." Under vises et eksempel der der en tatt opp ett kortsiktig lån i selskapet fra en privatperson.

Dette gjøres under Annet->Fri postering:

Mer informasjon

Hvis du er usikker, send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no, så kan vi komme med forslag til hvordan du setter opp posteringen.