De fleste føringer i Fiken gjøres gjennom egne menyvalg, som Kjøp -> Nytt kjøp eller Salg -> Ny faktura. Når man bruker Fikens innebygde funksjoner, blir regnskapsføringen i bakkant automatisk riktig.

I noen sjeldne tilfeller kan det dukke opp behov for å gjøre posteringer direkte i regnskapet manuelt, enten fordi du skal gjøre noe spesielt som ikke Fiken har en funksjon for, eller fordi du er regnskapsfører og er vant til å jobbe med direkte posteringer. Du finner da en funksjon for å legge inn manuelle posteringer under Annet -> Fri postering der du kan se en oversikt over eventuelle frie posteringer du har lagt inn fra før, og trykke "Ny fri postering" for å lage en ny:

Når du oppretter en fri postering legger du eventuelt inn beskrivelse og vedlegg, samt tekst pr posteringslinje, beløp og regnskapskontoer du skal postere til og fra.
Hvis du vil legge til flere linjer i posteringen klikker du på "Ny linje" og hvis du ønsker å føre på flere datoer, klikker du på "Ny postering":

Mer informasjon

Du bør helst ikke opprette frie posteringer med mindre du vet hva du holder på med. Hvis du er usikker, send oss gjerne en e-post til kontakt@fiken.no, så kan vi komme med forslag til hvordan du setter opp posteringen.