Når du har et enkeltpersonforetak beregner Skatteetaten hvor mye du skal betale i skatt samlet for lønn, foretaket ditt og andre personlige forhold. Selv om forskuddsskatten er beregnet utifra overskuddet til foretaket ditt, regnes betalingen av skatt som en personlig betaling. Det er ikke selskapet som betaler skatt men du som person som gjør dette. Du trenger derfor ikke å registrere betaling av skatt i enkeltpersonforetak i Fiken.

Registrere skatt i Fiken

Hvis du har betalt skatten fra driftskontoen din (gjelder også forskuddsskatt), så bør du registrere dette i Fiken slik at bankavstemmingen blir korrekt. Dette gjør du under Annet -> Personlig uttak som vist her:

Hvordan fungerer skatt for enkeltpersonforetak?

Hvis du vil beregne hvor mye skatt du skal betale, kan du benytte Skatteetatens skattekalkulator.

Etter at Næringsoppgaven fra Fiken har blitt lagt til private forhold på selvangivelsen foretar Skatteetaten en utregning av hvor mye den totale skattebyrden skal være. Du får da et samlet skatteoppgjør der man enten får penger til gode eller må betale restskatt. 

Hvis du har høy inntekt i selskapet, eller dersom du velger å gi Skatteetaten beskjed selv, så kan du få krav om å betale inn forskuddsskatt. Det betyr at du betaler inn skatt på forhånd basert på den inntekten du forventer å få i selskapet. Det blir da mindre sannsynlig med en stor restskatt å betale. Forskuddsskatten har forfall 15. mars, 15. mai, 15 september. og 15. november.

Hvis du velger å betale skatten med selskapets midler (i praksis fra selskapets bankkonto) fører du dette på samme måte som andre uttak fra selskapet gjennom Annet -> Personlig uttak.

Skatt ved underskudd

Enkeltpersonforetak har ikke framførbart underskudd på samme måte som AS. 

  • Dersom du går i underskudd på ENK-et så fører dette til normalt sett til mindre beskatning samme år av eventuell lønnsinntekt og andre forhold. 
  • Dersom du går i et underskudd på 10.000 kr i foretaket, skal du (litt forenklet sagt) skatte av 10.000 kr mindre på eventuell vanlig lønnsinntekt.


Men det finnes ett unntak

  • Dersom underskuddet er så høyt at det ikke er noe lønnsinntekt å beregne mindre skatt av, så blir denne skattefordelen ført videre til neste år.
  • Men denne fordelen skal ikke inn i regnskapet på noen som helst måte. Skatt regnes som privat og skal derfor kun på den private delen av Skattemeldingen.
  • Skatteetaten skal automatisk beregne dette direkte på den private delen av skattemeldingen, slik at en slik fordel i 2020, skal automatisk komme med i beregningen for 2021. Og du må bare kontrollere neste år at Skatteatten faktisk har gjort det. 

Husk at Fiken kan fylle ut næringsoppgave for deg automatisk, slik at du kan sende denne til Altinn og få skatten beregnet automatisk. Les mer om dette her: Modul for næringsoppgave og årsregnskap

Mer informasjon