Når du har et enkeltpersonforetak beregner Skatteetaten hvor mye du skal betale i skatt samlet for lønn, foretaket ditt og andre personlige forhold. Selv om forskuddsskatten er beregnet utifra overskuddet til foretaket ditt, regnes betalingen av skatt som en personlig betaling. Det er ikke selskapet som betaler skatt men du som person som gjør dette. Du trenger derfor ikke å registrere betaling av skatt i enkeltpersonforetak i Fiken.

Registrere skatt i Fiken

Hvis du har betalt skatten fra driftskontoen din, så kan du likevel registrere betalingen slik at bankavstemmingen blir korrekt. Dette gjør du under Annet -> Personlig uttak som vist her:

Hvordan fungerer skatt for enkeltpersonforetak?

Hvis du vil beregne hvor mye skatt du skal betale, kan du benytte Skatteetatens skattekalkulator.

Etter at Næringsoppgaven fra Fiken har blitt lagt til private forhold på selvangivelsen foretar Skatteetaten en utregning av hvor mye den totale skattebyrden skal være. Du får da et samlet skatteoppgjør der man enten får penger tilgode eller må betale restskatt. 

Hvis du har høy inntekt i selskapet, eller dersom du velger å gi Skatteetaten beskjed selv, så kan du få krav om å betale inn forskuddskatt. Det betyr at du betaler inn skatt på forhånd basert på den inntekten du forventer å få i selskapet. Det blir da mindre sannsynlig med en stor restskatt å betale. Forskuddskatten har forfall 15. mars, 15. mai, 15 september. og 15. november.

Hvis du velger å betale skatten med selskapets midler (i praksis fra selskapets bankkonto) fører du dette på samme måte som andre uttak fra selskapet gjennom Annet->Personlig uttak.

Mer informasjon