Viser hvordan Fiken kan importere, tolke og komme med forslag til regnskapsføring kun basert på det som ligger i nettbanken.