Hensikten med en bankavstemming er å kontrollere at alle betalinger som har skjedd i banken er ført korrekt i Fiken. Det er derfor viktig at du registrerer betalingene i Fiken med samme dato som betalingene skjedde i banken.

Dette gjør du ved å sjekke at saldo på en bankkonto registrert i fiken samsvarer med saldo på kontoutskriften fra banken på samme tidspunkt. På den måten får du kontroll på at alle inn- og utbetalinger er tatt med i regnskapet, og at ingenting er ført dobbelt.

For akjseselskap er det påbudt med bankavstemning, men for enkeltpersonforetak er det frivillig.

Du gjør bankavstemming i Fiken ved å laste opp en kontoutskrift, spesifisere hvilken bankkonto og periode det gjelder, og kontrollere at inngående og utgående saldo stemmer. 

Lage ny bankavstemming

Klikk på på Annet->Bankavstemning og last opp kontoutskriften fra banken for en aktuell periode. Kontoutskriften må enten være en pdf eller et bilde.

Velg hvilken bankkonto og periode avstemmingen skal gjelde for.

Kontroller kontoutskriften for å se at beløpene er korrekte. Legg til eventuelle renter og gebyrer som ikke har blitt registrert tidligere. Sjekk at utgående saldo i Fiken er identisk med utgående saldo på kontoutskriften.

Når utgående saldo på kontoutskriften stemmer med utgående saldo i regnskapet, kan du trykke Avstem.

Hele poenget med en bankavstemming er å sjekke at sluttsaldo på kontoutskriften og sluttsaldo på bankkontoen i Fiken stemmer overens. På den måten vet du at det du har ført i regnskapet stemmer overens med ut- og innbetalingene på bankkontoen i virkeligheten.

Fiken legger til kontoutskriften som bilag/dokumentasjon på alle inn- og utbetalinger for denne bankkontoen i perioden du har avstemt for.

Feilsøking om beløpet ikke stemmer

Dersom bankavstemmingen viser at beløpet som står i Fiken ikke er identisk med det som står i kontoutskriften fra banken din, er det viktig at du ikke godkjenner avstemmingen. Du må da se på de forskjellige linjene i regnskapet ditt og hvordan de avviker fra den virkelige bankutskriften, og gjøre korrigeringer i Fiken slik at summene stemmer.

Hvordan identifiserer du hvor feilen er?

Sjekk inn- og utbetalingene som er registrert i Fiken og kontroller disse opp mot kontoutskriften. Disse skal være identiske, og avvik vil si at noe er feilført i regnskapet i Fiken. 

Du kan finne oversikt over alle inn- og utbetalinger du har lagt inn i Fiken ved å gå til Oversikt->Kontoer. Bla ned til konto "1920" og velg aktuell bankkonto: 

Velg periode og sammenlign hver inn- og utbetaling mot kontoutskriften i din nettbank. Dersom du finner avvik, kan du endre dette som forklart under.

Hvordan endre feilen? 

Du kan endre på en inn- eller utbetaling ved å klikke på den blå teksten på linjen:

Mer informasjon

Avhengig av hvilken type postering dette er, har du forskjellige muligheter for å rette den.

Typiske feil og måte å korrigere disse summene på, kan være:

Typiske feil og manglende registreringer ved avstemming av første måned ved overgang til Fiken:

Utgående saldo i Fiken må være lik utgående saldo i banken før du kan avstemme perioden ferdig.

Endre på et salg/faktura