Hensikten med en bankavstemming er å kontrollere at alle betalinger som har skjedd i banken er ført korrekt i Fiken. Det er derfor viktig at du registrerer betalingene i Fiken med samme dato som betalingene skjedde i banken.

Dette gjør du ved å sjekke at saldo på en bankkonto registrert i fiken samsvarer med saldo på kontoutskriften fra banken på samme tidspunkt. På den måten får du kontroll på at alle inn- og utbetalinger er tatt med i regnskapet, og at ingenting er ført dobbelt.

For aksjeselskap er det påbudt med bankavstemming, men for enkeltpersonforetak er det frivillig.

Du gjør bankavstemming i Fiken ved å laste opp en kontoutskrift, spesifisere hvilken bankkonto og periode det gjelder, og kontrollere at inngående og utgående saldo stemmer. 


Lage ny bankavstemming

Klikk på på Annet -> Bankavstemming og last opp kontoutskriften fra banken for en aktuell periode. Kontoutskriften må enten være en pdf eller et bilde.

Velg hvilken bankkonto og periode avstemmingen skal gjelde for.

Kontroller kontoutskriften for å se at beløpene er korrekte. Legg til eventuelle renter og gebyrer som ikke har blitt registrert tidligere. Sjekk at utgående saldo i Fiken er identisk med utgående saldo på kontoutskriften.

Når utgående saldo på kontoutskriften stemmer med utgående saldo i regnskapet, kan du trykke Avstem.

Hele poenget med en bankavstemming er å sjekke at sluttsaldo på kontoutskriften og sluttsaldo på bankkontoen i Fiken stemmer overens. På den måten vet du at det du har ført i regnskapet stemmer overens med ut- og innbetalingene på bankkontoen i virkeligheten.

Fiken legger til kontoutskriften som bilag/dokumentasjon på alle inn- og utbetalinger for denne bankkontoen i perioden du har avstemt for.

Feilsøking om beløpet ikke stemmer