Fiken har et eget gjeldsregister som kan brukes dersom foretaket tar opp langsiktige lån. Men dersom det er kortsiktige lån det tar opp, eller dersom foretaket gir lån til andre så må de føres under Annet->fri postering. Det finnes også forskjellige regler om når det er lov å ta opp lån og hvilken rente som eventuelt må brukes. 

1. Kortsiktig lån fra eier til foretaket

Hvis eier har gitt et kortsiktig lån (forventet tilbakebetaling på mindre enn ett år) på feks. 50.000 kr til aksjeselskapet så skal dette føres under Annet->Fri postering

Ved låneopptak

Ved tilbakebetaling

2. Langsiktig lån fra eier til foretaket

Hvis eier har gitt et langsiktig lån (med antatt tilbakebetaling på mer enn ett år) til foretaket så føres dette mot konto 2255 - Gjeld til eiere langsiktig som vist i hjelpeartikkelen om Låneopptak og nedbetaling.

3. Kortsiktig lån fra foretaket til eier

I dette eksempelet har aksjeselskapet lånt 50.000 kroner til eier, og har planlagt å tilbakebetale før det har gått ett år. Da må du først beregne rentesatsen, som du leser om her: Rentenivå ved lån fra selskap til aksjonær.  

NB! En aksjonær som låner penger fra eget aksjeselskap må i utgangspunktet betale skatt av hele lånet som en en utbytteinntekt, men i foretaket skal det fortsatt stå som et lån og ikke føres som utbytte. Lån under kr 100 000 som tilbakebetales innen 60 dager, typisk ved forskudd på lønn, trengs ikke å skattes som utbytteinntekt. Det finnes også andre unntak, men disse er kompliserte å forholde seg til.

Lånet legger du inn under Annet->Fri postering. Vi viser her et eksempel på et kortsiktig lån på 50.000 kr som det så legges til 1.000 kr i renter og 51.000 kr blir tilbakebetalt.

Ved låneopptak

Ved rentebelastning

Ved tilbakebetaling

4. Langsiktig lån fra foretaket til eier

I dette eksempelet har aksjeselskapet har lånt 50.000 kroner til eier, og har planlagt å tilbakebetale mer enn ett år senere. Da må du først beregne rentesatsen, som du leser om her: Rentenivå ved lån fra selskap til aksjonær.  

NB! En aksjonær som låner penger fra eget aksjeselskap må i utgangspunktet betale skatt av hele lånet som en en utbytteinntekt, men i foretaket skal det fortsatt stå som et lån og ikke føres som utbytte. Lån under kr 100 000 som tilbakebetales innen 60 dager, typisk ved forskudd på lønn, trengs ikke å skattes som utbytteinntekt. Det finnes også andre unntak, men disse er kompliserte å forholde seg til.

Lånet legger du inn under Annet->Fri postering. Vi viser her et eksempel på et langsiktig lån på 50.000 kr som det så legges til 1.000 kr i renter og 51.000 kr blir tilbakebetalt. 

Ved låneopptak

Ved rentebelastning

Ved tilbakebetaling

Mer informasjon