Hvis du har et kjøp og betaler for sent så kan det være at du får purregebyr, renter eller inkassohonorar. Hvordan dette skal føres i Fiken avhenger av om du allerede har registrert kjøpet eller ikke.


1. Jeg har allerede regnskapsført et kjøp i Fiken og har nå fått purregebyr, renter eller inkassohonorar knyttet til dette kjøpet.


2. Jeg har ikke regnskapsført kjøpet i Fiken og skal nå føre både kjøpet, purregebyr, renter eller inkassohonorar knyttet til dette kjøpet.


i etterkant må du oppdatere kjøpet. Dette gjør du på følgende måte:

  1. Kjøp -> Kjøpsoversikt -> Finn og velg det rette kjøpet
  2. Klikk på "Registrer purregebyr/renter":3. Legg inn summen og velg "Legg til purregebyr":