Du kan trekke fra utgifter for mobilabonnement og Internett i ditt enkeltpersonforetak. Vanligvis er det en privat del av dette som du dekker selv. Du registrerer da kjøpene som vanlig, og trekker fra den personlige delen ved årsavslutningen. Er du mva-registrert må du i tillegg dele opp mva på kjøpet slik at du skiller mellom privat og næring.

Abonnementene 

Du fører hele fakturaen på utgifter til abonnement under Kjøp -> Nytt kjøp på den kostnadskontoen som passer best av de under:
  • Mobil- og telefonkostnader: 6901 Telefon eller 6903 Mobiltelefon.
  • Internett: 6907 Datakommunikasjon.
  • Annen elektronisk kommunikasjon: 6909 Annen telekommunikasjon.

Den fysiske telefonen

For de fleste enkeltpersonforetak kan du ikke kreve fradrag for utgiftene for den fysiske telefonen. Du kan kun registrere telefonen som et kjøp i Fiken hvis utstyret brukes minst 50% i næringen. Det vil si at du benytter telefonen mer i selskapet ditt enn du benytter den privat. Det er her ikke snakk om bruk som kun i å ringe, men all bruk som f.eks internett, Facebook osv. Dersom det faktisk er tilfelle at du bruker den 50% eller mer i foretaket kan du registrere 100% av kjøpet i Fiken.

Håndtering av mva

Hvis foretaket ikke er mva-registrert føres utgiftene på vanlig måte, se hvordan du legger inn et kjøp 

Hvis foretaket er mva-registrert må du gjøre en vurdering av hvor stor del av abonnementet (og eventuelt den fysiske telefonen) som er privat og hvor stor del som er relevant for foretaket. Du skal da kun få tilbake mva for den delen som hører til foretaket. Denne fordelingen registrerer du som som vist i hjelpeartikkelen om forholdsmessig fordeling av mva.

Trekke fra den private bruken

Registrerer du Internett og mobilabonnement i regnskapet skal du trekke fra privatandel på kr 4392 som vist i skjermbildet under. Fiken foreslår automatisk å trekke fra din privatandel slik at du ikke får mer i fradrag enn det Skatteetaten tillater.

Abonnement og fysisk telefon som utelukkende brukes i foretaket.

Hvis selskapet har et eget abonnement eller telefon som utelukkende brukes i  firmaet, kan dette trekkes fra i sin helhet. Du må kunne sannsynliggjøre dette for Skatteetaten og det er som regel bare aktuelt når innehaver har to mobilabonnementer. Det er også vanskelig å bevise at Internett ikke er brukt privat i tillegg til i firmaet. Dersom dette er tilfelle i ditt foretak registreres disse utgiftene som helt vanlige kjøp.

Vanlige spørsmål

Hvordan kan jeg føre SWAP-fakturaer?

Fakturaer for SWAP legges inn i to omganger under Kjøp->Nytt kjøp.


1. Det første kjøpet og aktivering av swap-avtalen.


image


image


2. De fortløpende månedlige fakturaene

image


image

Mer informasjon