Noen ganger er det ønskelig å fakturere en kunde for utgifter i tillegg til selve produktet eller timene man selger. Dette legger du inn i Fiken i tre trinn.

1. Registrer kjøp

Opprett først utgiften du hadde som et vanlig kjøp under Kjøp -> Nytt kjøp:

2. Marker at kjøpet skal viderefaktureres

I neste bilde, klikk på knappen "Viderefakturer kunde":

Kunder du tidligere har viderefakturert, vil her komme som forslag under "Kunde", eller du kan velge en annen kunde fra nedtrekksmenyen. Her kan du også spesifisere et påslag om du ønsker det, enten som en prosent eller som en ny pris. Klikk så "Legg til liste over kjøp som skal viderefaktureres":

3. Fakturer kunden

Neste gang du oppretter en faktura under Salg -> Ny faktura der du velger denne kunden vil en blå knapp som det står "Viderefaktureres" bli tilgjengelig i fakturavinduet:

Ved å klikke på denne knappen vil du få opp en oversikt over de kjøp som skal viderefaktureres til denne kunden, her kan du velge hvilke linjer som skal inngå i fakturaen du er i ferd med å opprette:

Når du har valgt ut de linjene du vil ha med på fakturaen kan du klikke på  den grønne knappen som heter "Legg til markerte linjer".

Du kan nå opprette fakturaen på vanlig måte ved å klikke "Opprett faktura":

Etter at faktura er opprettet kan du laste opp kvittering fra utleggene som bilag til fakturaen før du sender den til kunden hvis dette er ønskelig:

For firmaer som er mva-registrert skal reisekostnadene faktureres med høy sats 25% mva dersom varen eller tjenesten som reisekostnaden er knyttet til faktureres med 25% (tilsvarende med 12% eller 15%).  Merk at det skal faktureres basert på nettobeløpet dersom utgiften er fradragsberettiget for mva. Diettkostnader er aldri fradragsberettiget for mva. og skal derfor føres med brutto sum pluss 25% mva.

Eksempel: Togutgiftene har vært på 1.000 kr + 120 kr mva (12%). Kunden skal da faktureres for 1.000 kr + 250 kr mva (25%)

Eksempel: Matutgifter har vært på 1.000 kr + 150 kr mva (15%). Kunden skal da faktureres for 1.150 kr + 250 kr mva (25%)

Hvis utlegget knytter seg til en inntekt som ikke er mva. pliktig vil heller ikke utgiftene gi mva. fradrag. Alle beløp skal da legges inn med 0% mva.

4. Fjerne kjøp som er lagt inn under "Viderefakturere kunde"

Dersom du har lagt inn et kjøp til viderefakturerering men det senere viser seg at du ikke ønsker at dette kjøpet skal viderefaktureres likevel, så kan du enkelt angre viderefaktureringen (samtidig som du beholder selve kjøpet i regnskapet ditt). Du kan gå inn på dette kjøpet under Kjøp  ⟶  Kjøpsoversikt eller Kjøp  ⟶  Planlagt viderefakturering og trykke på viderefakturere kunde på samme måte som når du skal viderefakturere og her fjerne denne linjen for viderefakturering. 

Når denne er fjernet blir den også borte under Kjøp  ⟶  Planlagt viderefakturering.

Vanlige spørsmål

Hvordan fjerner jeg noe som er lagt inn som planlagt for viderefakturering?

Du kan gå inn på dette kjøpet under Kjøp ⟶ Kjøpsoversikt eller Kjøp ⟶ Planlagt viderefakturering og trykke på viderefakturere kunde på samme måte som når du skal viderefakturere og her fjerne denne linjen for viderefakturering. Når denne er fjernet blir den også borte under Kjøp ⟶ Planlagt viderefakturering.

Hvordan viderefakturer jeg ett kjøp til flere kunder?

Dersom du har et kjøp som er registrert med flere linjer kan du marker enkeltlinjer på dette kjøpet for viderefakturering til forskjellige kunder. Kryss av for kun én linje om gangen (fjern haken på de andre linjene), velg kunde og trykk på grønn knapp. Trykk så på knappen "viderefakturer kunde" på nytt og legg til en eller flere av de resterende linje på neste kunde.


Mer informasjon