Uvesentlige forskjeller kan korrigeres med en øreavrunding.

Salg

Dersom du har laget en faktura i Fiken som du ønsker å avrunde kan du klikke på "Avrunding" som vist under:

Du får da forskjellige alternativer til hvordan du ønsker at fakturaen skal rundes av:

Etter at du har foretatt ditt valg vil Fiken oppdatere fakturaen og runde av slik du har valgt. Fiken vil også automatisk huske dette valget for alle fremtidige fakturaer, men du kan naturligvis endre senere om du ønsker det.

Kjøp

Det hender at en mottar regninger der avsender har registrert et totalbeløp som ikke lar seg registrere (fordi de har rundet av feil) eller der mva-beløpet er rundet av med noen øre slik at utregnet moms ikke stemmer nøyaktig. Som oftest er dette uproblematisk og det er ikke nødvendig å føre på noen spesiell måte. Du kan bare følge automatikken i Fiken selv om det gir noen få øre forskjell fra fakturaen. Men dersom du ønsker det kan du få totalsummen til å bli identisk  under Kjøp -> Nytt kjøp her legge til en egen linje med øreavrunding som vist under:

- Regning på 7748,00 kr

- Mva på 1549,50 (skulle egentlig vært 1549,63)

- Det legges til en linje nederst for å få totalsum til å gå opp: