Hvis du starter med Fiken midt i året og har lyst til å føre for hele året, er det ofte aktuelt å importere fakturaene fra et tidligere fakturasystem. Fiken støtter import av fakturaer fra Conta Faktura, Sendregning og Nettfaktura. Hvis du har fakturaer fra en annen løsning enn disse, les her for hvordan du får disse inn i Fiken: Forskjellige inntekter som ikke er fra faktura i Fiken.


Du trenger kun å importere fakturaer til Fiken hvis startdato er på en tidligere dato enn dagens dato. Hvis du har satt oppstart i Fiken på dagens dato så er det ikke nødvendig med en fakturaimport - da fører du bare alt i Fiken fra dagens dato.

1. Importer faktura

  • Det er lurt å først gjøre en import av kunder på Foretak -> Kundeimport. Da vil Fiken automatisk knytte fakturaene til riktig kunde. 
  • Gå til Foretak -> Fakturaimport og last opp fakturaene ved å trykke på den blå knappen "Last opp" i skjermbildet under. Du kan laste opp flere filer samtidig, men alle fakturaene må være en egen PDF-fil. Det er også mulig å laste de opp direkte fra innboks dersom fakturaene dine ligger der.
  • Når du importerer en faktura, vil det ikke samtidig registreres om fakturaen faktisk har blitt betalt eller ikke. Dette må du gjøre i etterkant ved å klikke deg inn på fakturautkastet fra Salg -> Faktura-/Salgsoversikt og huke av under overskriften Betaling.

2. Kontroller utkast og registrer salg

Fakturaene du importerer finner du under Salg -> Faktura-/Salgsoversikt. Her vil du finne utkast til fakturaer basert på det du har importert. Fakturaene leses maskinelt og det kan forekomme feil ved innlesingen, så det er derfor viktig at du ser over at utkastet stemmer med faktisk faktura.  Kontroller og gjør eventuelle endringer så alt blir riktig før du trykker "Registrer salg". 

Mer informasjon