Hvis en kunde gjør opp for et salg med en gang kan du lage en kontantfaktura slik at kunden får kvitteringen sin. Eksempler på når dette er brukt er salg i butikk eller oppgjør ved levering til kunde. Det passer da bedre å sende ut en kontantfaktura (kvittering) som viser at salget allerede er oppgjort. Kunden skal da ikke betale ytterligere, men både du som selger og kunden vil ha tilstrekkelig dokumentasjon på handelen. 

Kontantfaktura kan registreres ved å gå på Salg -> Ny Faktura.

  1. Velg "Kontantfaktura" øverst.
  2. Velg hvordan salget ble betalt under Innbetalt til.
  3. Fyll ut resten av fakturaen som vanlig.

Kontantfakturaen blir ført direkte som betalt mot innbetalingsmåten som ble valgt og det trengs ikke ytterligere oppfølging av salget. Kontantfakturaen kan eventuelt også sendes til kunden på e-post om ønskelig.

Mer informasjon