Denne artikkelen viser hvordan du kan registrere utlegg til eier som ikke er registrert som lønnsmottaker i et aksjeselskap. Hvis eieren også er lønnsmottaker i selskapet kan du registrere utleggene som vist her: Ansattutlegg.

Hvis en eier i et aksjeselskap betaler et kjøp fra private midler registrerer du kjøpet på samme måte som vanlig, med mva. etter samme regler som vanlig, men spesifiserer selve betalingen som betalt av foretakets eier. Vi viser her et eksempel der eier betalte 3.000 for en kjøp hos Clas Ohlson 1. mai 2021 og 18. mai 2021 betalte foretaket 3.000 kr tilbake til eier. 

1. Legg inn kjøp / utgift.

2. Kryss av for at handelen er betalt, under betalingsmåte velger du "Av foretakets eier":

3. Når eier ønsker å få disse pengene tilbake registrerer du dette under Annet -> Fri postering: