Denne artikkelen viser hvordan du kan registrere utlegg til eier som ikke er registrert som lønnsmottaker i et aksjeselskap. Hvis eieren også er lønnsmottaker i selskapet kan du registrere utleggene som vist her: Ansattutlegg.

Hvis en eier i et aksjeselskap betaler et kjøp fra private midler registrerer du kjøpet på samme måte som vanlig: 

1. Legg inn kjøp / utgift.

2. Kryss av for at handelen er betalt, under betalingsmåte velger du "Av foretakets eier":

3. Når eier ønsker å få disse pengene tilbake registrerer du dette under Annet -> Fri postering: