Eiendeler og avskrivning

Hvordan du bruker Fikens innebygde funksjonalitet for aktivering og automatisk avskrivning av eiendeler.

Eiendeler og avskrivning

De fleste kjøp du legger inn i Fiken fører til fradrag i regnskapet med en gang. Andre må "avskrives". Det betyr at kostnaden gir delvis fradrag o...

Eiendeler og avskrivning // Overgang fra annet regnskapsprogram

Hvis du tidligere har aktivert eiendeler og foretatt avskrivninger i et annet regnskapsprogram, kan du følge forklaringen i denne artikkelen for hvordan du ...

Regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

Noe av det som kan gjøre eiendeler litt komplekst er forskjellen på hvordan dette håndteres regnskapsmessig og skattemessig.  Regnskapsmessig avskrivning:...

Registrer ny eiendel

Når du skal registrere en ny eiendel er det noen felter du må fylle ut, og en del felter der Fiken allerede har fylt ut et forslag. I de fleste tilfeller vi...

Endre informasjon om en eiendel

Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre endringer på en eiendel du har lagt inn i fiken. Dette kan du enkelt gjøre ved å gå på Foretak->Eiendeler. Kli...

Slette en eiendel

Hvis du har lagt inn en eiendel ved en feil eller lagt inn verdier på en eiendel som ikke kan endres, kan det være aktuelt å slette eiendelen. Velg Foretak-...

Selge en eiendel

Hvis du selger en eiendel må du også registrere eiendelen som solgt i Fiken. Dette gjør du ved å gå på Foretak -> Eiendeler, klikke på den aktuelle eiend...

Registrere en eiendel som tapt

Hvis en eiendel du har registrert i regnskapet blir ødelagt, stjålet eller av en annen grunn ikke lengre finnes i behold hos deg, kan du tapsføre den. Dette...

Nedskriv en eiendel

Hvis en eiendel du har registrert i Fiken har hatt en betydelig større nedgang i verdi enn det som er normalt, for eksempel fordi den har blitt skadet eller...

Eiendeler og avskrivning // Feilmeldinger ved årsavslutning

Her har vi samlet de vanligste feilmeldingene du kan få ved årsavslutning dersom du har ført noe på eiendelskontoer i regnskapet ditt. Klikk på overskriften...