Eiendeler og avskrivning

Hvordan du bruker Fikens innebygde funksjonalitet for aktivering og automatisk avskrivning av eiendeler.

Eiendeler og avskrivning

De fleste kjøp du legger inn i Fiken fører til fradrag i regnskapet med en gang. Andre må "avskrives". Det betyr at kostnaden gir delvis fradrag o...

Eiendeler og avskrivning // Overgang fra annet regnskapsprogram

Hvis du tidligere har aktivert eiendeler og foretatt avskrivninger i et annet regnskapsprogram, kan du følge forklaringen i denne artikkelen for hvordan du ...

Regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

Noe av det som kan gjøre eiendeler litt komplekst er forskjellen på hvordan dette håndteres regnskapsmessig og skattemessig.  Regnskapsmessig avskrivning ...

Registrer ny eiendel

Når du skal registrere en ny eiendel er det noen felter du må fylle ut, og en del felter der Fiken allerede har fylt ut et forslag. I de fleste tilfeller vi...

Endre informasjon om en eiendel

Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre endringer på en eiendel du har lagt inn i fiken. Dette kan du enkelt gjøre ved å gå på Foretak->Eiendeler. Kli...

Slette en eiendel

Hvis du har lagt inn en eiendel ved en feil eller lagt inn verdier på en eiendel som ikke kan endres, kan det være aktuelt å slette eiendelen. Velg Foretak-...

Selge en eiendel

Hvis du selger en eiendel må du også registrere eiendelen som solgt i Fiken. Dette gjør du ved å gå på Foretak -> Eiendeler, klikke på den aktuelle eiend...

Registrere en eiendel som tapt

Hvis en eiendel du har registrert i regnskapet blir ødelagt, stjålet eller av en annen grunn ikke lengre finnes i behold hos deg, kan du tapsføre den. Dette...

Nedskriv en eiendel

Hvis en eiendel du har registrert i Fiken har hatt en betydelig større nedgang i verdi enn det som er normalt, for eksempel fordi den har blitt skadet eller...

Eiendeler og avskrivning // Feilmeldinger ved årsavslutning

Her har vi samlet de vanligste feilmeldingene du kan få ved årsavslutning dersom du har ført noe på eiendelskontoer i regnskapet ditt. Klikk på overskriften...