Korona

Oppdatert informasjon om de mest relevante og nyeste reglene knyttet til korona-pandemien. Spør oss gjerne på kontakt@fiken.no om det er noe dere lurer på.

Korona-pandemien: Hvordan påvirker det deg med aksjeselskap?

Her er de viktigste tiltakene myndighetene har besluttet som påvirker deg med aksjeselskap: Stortinget har vedtatt at firma som har hatt betydelig nedgang...

Korona-støtte for selvstendig næringsdrivende (ENK)

Det er hovedsakelig fire typer støtte du som enkeltpersonforetak kan få. Noen kan søke på den ene typen, andre to og noen veldig få foretak kunne få alle fi...

Permisjon og permittering av en ansatt

Permisjon skyldes forhold hos den ansatte Tilsvarende kan en ansatt gå ut i permisjon når hen midlertidig ikke kan jobbe for foretaket men ikke er syk, feks...

Utsatte frister på grunn av Korona-pandemien

Skatteetaten utsatte i vår og sommer 2020 frister for innlevering og innbetaling av en rekke forskjellige oppgaver i forbindelse med Korona-pandemien.  Uts...

Kompensasjonsordningen for næringsdrivende som IKKE er pålagt å stenge pga. korona

Kompensasjonsordningen til Skatteatten for næringslivet gjaldt for mars-august 2020. Den skulle kompensere for bortfall av inntekter på grunn av koronapand...

Kompensasjonsordningen for næringsdrivende som er pålagt å stenge pga. korona

Kompensasjonsordningen til Skatteatten for næringslivet gjaldt for mars-august 2020. Den skulle kompensere for bortfall av inntekter på grunn av koronapand...

Redusert arbeidsgiveravgift 3 termin 2020 (pga korona)

I forbindelse med korona-pandemien har myndighetene besluttet at arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng for 3. termin (mai/juni) 2020. Fristen...

Ny kompensasjonsordning pga. korona (september 2020 - 2021)

18. januar 2021 lanserte Brønnøysund den nye ordningen for kompensasjon ved bortfall av inntekter i forbindelse med korona-pandemien. Ordningen gjelder for ...