Korona

Oppdatert informasjon om de mest relevante og nyeste reglene knyttet til korona-pandemien. Spør oss gjerne på kontakt@fiken.no om det er noe dere lurer på.

Korona-pandemien: Hvordan påvirker det deg med aksjeselskap?

Her er de viktigste tiltakene myndighetene har besluttet som påvirker deg med aksjeselskap: Stortinget har vedtatt at firma som har hatt betydelig nedgang...

Korona-støtte for selvstendig næringsdrivende (ENK)

Det er hovedsakelig tre typer støtte du som enkeltpersonforetak kan få. Noen kan søke på den ene typen, andre to og noen veldig få foretak kunne få alle tre...

Permittering av en ansatt

Permittering skyldes forhold hos arbeidsgiver Arbeidsgiver kan permittere en ansatt ved midlertidig bortfall av ordre/oppdrag. Det vil si at det ikke lengre...

Utsatte frister på grunn av Korona-pandemien

Skatteetaten utsatte i vår og sommer 2020 frister for innlevering og innbetaling av en rekke forskjellige oppgaver i forbindelse med Korona-pandemien.  Uts...

Kompensasjonsordningen for næringsdrivende som IKKE er pålagt å stenge pga. korona

Kompensasjonsordningen til Skatteatten for næringslivet gjaldt for mars-august 2020. Den skulle kompensere for bortfall av inntekter på grunn av koronapand...

Kompensasjonsordningen for næringsdrivende som er pålagt å stenge pga. korona

Kompensasjonsordningen til Skatteatten for næringslivet gjaldt for mars-august 2020. Den skulle kompensere for bortfall av inntekter på grunn av koronapand...

Redusert arbeidsgiveravgift 3 termin 2020 (pga korona)

I forbindelse med korona-pandemien har myndighetene besluttet at arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng for 3. termin (mai/juni) 2020. Fristen...