Innstillinger

Grunninnstillinger i Fiken som bankkonto, produkter, fakturanummer og logo.

Hvordan legge inn foretakets logo

Du kan legge inn din egen logo på fakturaene du sender fra Fiken. Klikk på Foretak -> Foretaksinnstillinger: Du kan nå legge inn din egen logo ved å ...

Hvordan registrere at du er mva-pliktig

Fiken henter automatisk informasjon (fra Brønnøysundregisteret) om du er mva-pliktig eller ikke, men du kan også overstyre dette i menyvalget Foretak -> ...

Hvordan opprette bankkonto i Fiken

Bankkontoene som er relevante for virksomheten din må du legge inn i Fiken. For AS er dette alle bankkontoer som er opprettet i foretakts navn og ingen andr...

Kunder og leverandører

Kunder og leverandører kan legges inn i Fiken via kundeimport eller direkte i kjøp/salg, men kan også legges inn manuelt på følgende måte:  Oversikt -> ...

Hvordan velge riktig oppstartsdato

Når du begynner å føre regnskap i Fiken, er det viktig å velge riktig oppstartdato. Fiken må vite hvilken dato du ønsker å starte med regnskapsføring i Fike...

Få varslinger fra Fiken på e-post

I Fiken er det mulig å automatisk få forskjellige type varsler som kan være relevante for ditt regnskap på e-post.  Dette kan du styre fra Foretak  ⟶  Fore...

Hendelser i regnskapet før oppstartsdato i Fiken

I noen tilfeller kan det hende at du har kjøp/salg eller andre posteringer før det du har tenkt som oppstartsdato for regnskapet i Fiken. Et eksempel kan væ...

Oversikt over bankkontoer i Fiken

Under Foretak -> Bankkontoer kan du se en oversikt over alle bankkontoene du har lagt inn i Fiken: For forklaring på hvordan du legger inn bankkontoer...