Kom i gang med Fiken

Overføring og registrering av data i Fiken fra et annet system / gammelt regnskap.

Overgang fra andre regnskapsprogrammer

Hvis du går over til Fiken fra et annet regnskapsprogram (som enten du eller regnskapsfører har brukt), må du legge inn en inngående balanse i Fiken. Dette ...

Fakturanummer og overgang fra andre fakturaprogrammer

Dersom du tidligere har fakturert i fra et annet program (som f.eks SendRegning, Conta, Tripletex eller Visma eaccounting) og nå skal begynne å fakturere i ...

Overgang fra andre lønnsprogrammer

Når du starter med lønn i Fiken er det noen ting som er viktig å huske på dersom du eller regnskapsfører tidligere har rapportert inn lønn via et annet syst...

Importere fakturaer

Hvis du starter med Fiken midt i året og har lyst til å føre for hele året, er det ofte aktuelt å importere fakturaene fra et tidligere fakturasystem. Fiken...

Importere produkter

Du kan importere produkter/varer fra en Excel/csv-fil gjennom menyvalget Foretak -> Produktimport. Vi støtter automatisk filer fra Tripletex (NB! Velg .c...

Importere kunder

Du kan registrere kundene dine under Oversikt -> Kunder eller fortløpende når du oppretter en ny faktura. Har du mange kunder kan det lønne seg å importe...

Importere leverandører

Du kan importere leverandører fra et annet system inn i Fiken gjennom menyvalget Foretak -> Leverandørimport. Vi støtter automatisk formatet fra Visma e-...

Mva fra før oppstart i Fiken

Basert på alle kjøp og salg du registrerer vil Fiken automatisk generere en mva-oppgave under Oversikt -> MVA. Her kan du sende denne inn til Altinn, få ...

Utestående betalinger ved overgang til Fiken

Denne artikkelen viser hvordan du forholder deg til gjeld og fordringer som du hadde ved overgangen til Fiken, samt hvordan du registrerer senere betalingen...

Inngående balanse

En inngående balanse er en oversikt over verdier og gjeld som var i foretaket ditt ved dato for regnskapsstart i Fiken. På den ene siden står bedriftens eie...