Kom i gang med Fiken

Overføring og registrering av data i Fiken fra et annet system / gammelt regnskap.

Overgang fra andre regnskapsprogrammer

Hvis du går over til Fiken fra et annet regnskapsprogram (som enten du eller regnskapsfører har brukt), må du legge inn en inngående balanse i Fiken. Dette ...

Fakturanummer og overgang fra andre fakturaprogrammer

Dersom du tidligere har fakturert i fra et annet program (som f.eks SendRegning, Conta, Tripletex eller Visma eaccounting) og nå skal begynne å fakturere i ...

Overgang fra andre lønnsprogrammer

Når du starter med lønn i Fiken er det noen ting som er viktig å huske på dersom du eller regnskapsfører tidligere har rapportert inn lønn via et annet syst...

Inngående balanse for AS (første regnskap)

Nyetablerte aksjeselskap må legge inn en inngående balanse i regnskapet (også kalt åpningsbalanse). Den inngående balansen er startsummen i Fiken for regnsk...

Inngående balanse (ved overgang fra tidligere regnskap)

Foretak som går over fra et annet system må legge inn en inngående balanse i Fiken. Den inngående balansen viser hva som stod i selskapet ditt når du byttet...

Inngående balanse - Enkeltpersonforetak (første regnskap)

Nyetablerte enkeltpersonforetak skal vanligvis ikke legge inn en inngående balanse. De fleste nye enkeltpersonforetak kan derfra bare la denne stå tom. Unn...

Import av fakturaer

Hvis du starter med Fiken midt i året og har lyst til å føre for hele året, er det ofte aktuelt å importere fakturaene fra et tidligere fakturasystem. Fiken...

Import av produkter

Du kan importere produkter/varer fra en Excel/csv-fil gjennom menyvalget Foretak -> Produktimport. Vi støtter automatisk filer fra Tripletex (NB! Velg .c...

Import av kunder

Du kan registrere kundene dine under Oversikt -> Kunder eller fortløpende når du oppretter en ny faktura. Har du mange kunder kan det lønne seg å importe...

Import av leverandører

Du kan importere leverandører fra et annet system inn i Fiken gjennom menyvalget Foretak -> Leverandørimport. Vi støtter automatisk formatet fra Visma e-...