Salg

Sende faktura fra Fiken, purring, inkasso, repeterende faktura.

Lage en repeterende faktura

En repeterende faktura er en faktura som automatisk sendes til en eller flere mottakere ved en gitt frekvens. Dette kan være en svært tidsbesparende funksjo...

Faktura - oversikt og oppfølging

Når du har opprettet en faktura finner du den igjen under Salg -> Faktura-/salgsoversikt. Ved å klikke på den lille pila til høyre får du forskjellige v...

Endre en feilregistrert betaling

Dersom du har gjort feil på registrering av en betaling på et kjøp eller salg (feil dato, feil beløp, ført dobbelt) endrer du dette som vist nedenfor. For ...

For mye innbetalt på faktura

Når en kunde har betalt for mye på en faktura må du registrere dette i to omganger.  Gå til Salg -> Faktura-/salgsoversikt, klikk på det aktuelle salget...

Delvis innbetaling av faktura

Hvis kunden har delvis betalt en faktura registreres dette på følgende måte 1. Klikk deg inn på fakturaen fra Salg -> Faktura-/salgsoversikt. Klikk på &...

Registrere betaling av flere fakturaer samtidig

Noen ganger slår kunder sammen to eller flere fakturaer til en innbetaling, eller det kan være at foretaket ditt har betalt to fakturaer i en betaling.  Du ...

Endre feilregistrert kreditnota

Dersom du har opprettet en kreditnota som er feil kan dette fikses på to måter, avhengig av hva som er feil. 1. Kreditnotaen er korrekt men opprettet på fe...

Faktura med feil inntektskonto

Hvis du har sendt en faktura med feil inntektskonto er det enklest å rette dette gjennom å opprette en fri postering (Annet -> Fri postering) som overfør...

Hvordan tapsføre en faktura

Dersom du ikke får betaling på en faktura du har sendt ut bør du sende påminnelser, purringer og eventuelt sende den til inkasso. Dersom du fortsatt ikke få...

Massefakturering

Denne artikkelen tar for seg hvordan du oppretter flere like fakturaer (med forskjellige fakturanummer) til forskjellige kunder, ønsker du derimot å sende u...