Salg

Sende faktura fra Fiken, purring, inkasso, repeterende faktura.

Repeterende faktura

En repeterende faktura er en faktura som automatisk sendes til en eller flere mottakere ved en gitt frekvens. Dette kan være en svært tidsbesparende funksjo...

Faktura - oversikt og oppfølging

Når du har opprettet en faktura finner du den igjen under Salg -> Faktura-/salgsoversikt. Ved å klikke på den lille pila til høyre får du forskjellige v...

Feilregistrert betaling

Dersom du har gjort feil på registrering av en betaling (feil dato, feil beløp, ført dobbelt) endrer du dette som vist nedenfor. For å endre på en feilr...

For mye innbetalt på faktura

Når en kunde har betalt for mye på en faktura må du registrere dette i to omganger.  Salg -> Faktura-/salgsoversikt Finn her det aktuelle salget og vel...

Delvis innbetaling av faktura

Hvis kunden har delvis betalt en faktura registreres dette på følgende måte 1. Åpne aktuell faktura og velg betaling.  2. Kryss vekk «Dekker hele beløpet»...

Betaling av flere fakturaer samtidig

Noen ganger slår kunder sammen to eller flere fakturaer til en innbetaling, eller det kan være at foretaket ditt har betalt to fakturaer i en betaling.  Du ...

Feil kreditnota

Dersom du har opprettet en kreditnota som er feil kan dette fikses på to måter, avhengig av hva som er feil. 1. Kreditnotaen er korrekt men opprettet på fe...

Faktura med feil inntektskonto

Hvis du har sendt en faktura med feil inntektskonto er det enklest å rette dette gjennom å opprette en fri postering (Annet -> Fri postering) som overfør...

Avskrive som tap

Hvis du har sendt en faktura som du ikke får pengene for, og dermed skal tapsføre, kan du gjøre som følger: 1. Gå til "salg" --> "faktura...

Massefakturering

Denne artikkelen tar for seg hvordan du oppretter flere like fakturaer (med forskjellige fakturanummer) til forskjellige kunder, ønsker du derimot å sende u...