Mva

Alt du lurer på i forbindelse med mva og import/eksport til og fra utlandet.

Etterfakturere mva

Hvis du har sendt ut fakturaer mens du ventet på å bli mva-registrert, må du etterfakturere mva. fra og med hele den fakturaen som gjorde at du passerte 50 ...

Regning/faktura på kun mva

I spesielt to tilfeller kan du motta en regning eller faktura på kun mva: 1. Import fra utlandet Hvis foretaket ditt er registrert i Merverdiavgiftsregist...

Registrere foretaket i mva-registeret

Når foretaket ditt i løpet av det siste 365 dagene har solgt varer eller tjenester for mer enn 50.000 kroner, og disse varene eller tjenestene er mva. plikt...

Mva ved import av varer

Hvis du har importert varer (fysiske produkter) fra utlandet, legger du dette inn i tre steg i Fiken: 1. Registrer kjøpet Legg inn kjøpet av varen du imp...

Tjeneste fra utlandet

Når du kjøper en tjeneste fra utlandet kan det enten være en tjeneste som må utføres på et bestemt sted (som snekkerarbeid eller transporttjenester), eller ...

Forholdsmessig fordeling av mva

Når du selger varer eller tjenester med mva kan du få fullt mva-fradrag på de fleste av kjøpene dine. Det vil i praksis si at om du kjøper noe for 500 kr hv...

MVA-kontroll

Her får du en forklaring på hvordan du kan finne dokumentasjonen Skatteetaten vil ha i forbindelse med en kontroll. Mva-meldinger Skatteetaten utfører noe...

Sende mva-melding til Altinn

Hvis foretaket ditt er mva-pliktig skal du sende inn mva-meldinger månedlig, annenhver måned eller årlig. Vi har laget en film som forklarer dette her, og l...

Tilbakegående mva-oppgjør

Når foretaket blir mva-registrert kan du kreve mva-fradrag for kjøp du har gjort før mva-registreringen. For å gjøre dette må utgiftene være nært nok knytte...

Mva - Enkelt forklart

Her kan du lese om forskjellige emner relatert til mva. 1. Før du blir mva. registrert Alle foretak i Norge starter med å ikke være mva-registrert. Når du...