Reise og utlegg

Registrering av utgifter og satser ifbm reise. Bilutgifter og (ansatt)utlegg.

Reiseutgifter for aksjeselskap eller ansatte

 Det finnes i hovedsak tre måter reiseutgifter for ansatte kan dekkes: Refusjon av kjøp som er lagt ut av ansatte Du kan registrere de faktiske utgiftene ...

Reiseutgifter for enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak kan du få fradrag for utgifter du har på reise, så lenge reisen er knyttet til foretaket og ikke en privatreise. For hvert kjøp må ...

Hvordan registrere ansattutlegg

Hvis du har ansatte kan du bruke lønnsmodulen for å registrere tilbakebetaling av utgifter den ansatte har lagt ut for. Hvis du har et enkeltpersonforetak o...

Utgifter betalt av eier i aksjeselskap

Denne artikkelen viser hvordan du kan registrere utlegg til eier som ikke er registrert som lønnsmottaker i et aksjeselskap. Hvis eieren også er lønnsmottak...

Bilutgifter for aksjeselskap

Føring av utgifter til bil i et aksjeselskap er delt inn i hva du må gjøre rundt utbetaling og skatt for ansatte (som bruker bil), og de konkrete utgiftene ...

Bilutgifter for enkeltpersonforetak

Bilutgifter kan føres på forskjellige måter i et enkeltpersonforetak. Klikk på alternativet under som passer for deg: 1. Du som privatperson disponerer en ...

Utgifter til mat og drikke i foretaket

For at du skal kunne utgiftsføre mat og drikke i et foretak må kjøpet være knyttet til driften av foretaket. Det kan for eksempel være at du tar med en kund...

Kjørebok for enkeltpersonforetak

Hvis du har din egen bil som du kjører under 6000 km i enkeltpersonforetaket ditt kan du få bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse). Med kjøreboken som li...