Integrasjoner

Altinn, iZettle og andre løsninger som Fiken kan integreres med.

iZettle

Fiken har laget en integrasjon med iZettle slik at du kan få regnskapsført alle salg, betalinger og gebyr automatisk.  Oppsett av modulen Du finner dette...

Inkasso fra Fiken

Fiken har på vegne av alle kunder fremforhandlet en avtale med Svea slik at man kan sende faktura til inkasso direkte fra Fiken. Denne innebærer i hovedsak:...

API

Dokumentasjon av API finnes her. 

Import fra nettbank

Import fra nettbank er en funksjon der Fiken automatisk leser alle linjene i kontoutskriften fra banken din og kommer med forslag til regnskapføring. Det er...

Integrasjon med Sparebanken Vest

Fiken har integrasjon mot Sparebanken Vest (SPV) slik at du kan få filer fra banken importert automatisk inn i Fiken. Funksjonalitet Integrasjonen med SPV...

Automatisk import fra DNB bedriftsnettbank

Import fra nettbank er en funksjon som hjelper deg med regnskapsføringen. Den foreslår hvordan linjer skal regnskapsføres og henter matchende bilag fra innb...

Manuell import fra DNB bedriftsnettbank

Her ser du hvordan du henter kontoutskrifter fra DNB nettbank som du kan legge inn i Fiken for å gjøre en "Import fra nettbank". Denne funksjonen ...

Nettbutikker

Du kan bruke Fiken til å regnskapsføre salgene som skjer i en nettbutikk. Det er da viktig å huske på at det som regel er flere ting som må legges inn i Fik...

Woocommerce

Det er mulig å overføre ordre fra WooCommerce til Fiken med automatisk regnskapsføring. Kort forklart foregår koblingen på denne måten: Du velger i oppsta...

PrestaShop

Integrasjonen muliggjør overføring av ordrer fra PrestaShop til Fiken med automatisk regnskapsføring. Integrasjonen er en modul med tilleggskostnad. Vi s...