Integrasjoner

Altinn, iZettle og andre løsninger som Fiken kan integreres med.

OneDrive

Du kan sette opp en kobling mellom Fiken og OneDrive slik at du kan få bilag du legger i OneDrive rett til din innboks i Fiken. Dette kan være nyttig hvis d...

Dropbox

Du kan sette opp en kobling mellom Fiken og Dropbox slik at du kan få bilag du legger i Dropbox rett til din innboks i Fiken. Dette kan være nyttig hvis du ...

Altinn-tilkoblingen: Nytt personlig passord

Ved tilkobling til Altinn må du opprette et personlig passord og en ID. Hvis du tidligere har satt opp denne koblingen kan du kan aller først sjekke om du b...

Altinn-tilkoblingen: Nye datasysteminnstillinger

Ved tilkobling til Altinn må du opprette et personlig passord og en ID. Hvis du får feilmelding om at datasysteminnstillingene er feil, viser vi her hvordan...

ConnectMyApps

Det er mulig å overføre salg fra nettbutikken din til Fiken via ConnectMyApps.  Dette krever at du har et aktivt abonnement hos ConnectMyApps. Løsningen er ...

Stripe

Hvis du bruker Stripe må du gjøre regnskapsføringen i Fiken i flere steg:  Registrering av selve inntekten/salget (det blir en inntekt i regnskapet før du...

Utbetaling til Sparebanken Vest

Brukere av Sparebanken Vest bedriftsbank kan nå sende betalinger til nettbanken rett fra Fiken. Du kan blant annet sende betalinger for kjøp, mva og lønnsut...

Regnskapsfører som kan Fiken

Under er en liste over regnskapsbyråer som kjenner Fiken godt, men som er selvstendige firma uten bindinger til Fiken. Merk at det kan variere hvor god kapa...

Integrasjon med SpareBank 1

Hvis du bruker SpareBank 1 bedriftsbank kan du automatisk motta kontoutskrifter og sende betalinger til nettbanken rett fra Fiken.  Inngå avtale med SpareB...

Integrasjon med IdrettenOnline

Fiken er integrert med IdrettenOnline, et medlemssystem med tilkobling til NIF.  Med denne integrasjonen har du full oversikt over medlemshåndtering, kontin...