Integrasjoner

Altinn, iZettle og andre løsninger som Fiken kan integreres med.

Opencart 2 og 2.3

Integrasjonen muliggjør overføring av ordrer fra Opencart 2 og 2.3 til Fiken med automatisk regnskapsføring. Kort forklart foregår koblingen på denne måten...

Tilkobling til Altinn

Under følger en stegvis beskrivelse av hvordan du setter opp tilkoblingen mellom Fiken og Altinn, slik at du kan sende skjemaer som mva-oppgaver og a-meldin...

Utbetaling i DNB bedriftsnettbank

Brukere av DNB bedriftsnettbank kan sende betalinger til nettbanken rett fra Fiken. Du kan sende betalinger for kjøp, mva og lønnsutbetalinger ved et enkelt...

OneDrive

Du kan sette opp en kobling mellom Fiken og OneDrive slik at du kan få bilag du legger i OneDrive rett til din innboks i Fiken. Dette kan være nyttig hvis d...

Dropbox

Du kan sette opp en kobling mellom Fiken og Dropbox slik at du kan få bilag du legger i Dropbox rett til din innboks i Fiken. Dette kan være nyttig hvis du ...

Altinn-tilkoblingen: Nytt personlig passord

Ved tilkobling til Altinn må du opprette et personlig passord og en ID. Hvis du tidligere har satt opp denne koblingen kan du kan aller først sjekke om du b...

Altinn-tilkoblingen: Nye datasysteminnstillinger

Ved tilkobling til Altinn må du opprette et personlig passord og en ID. Hvis du får feilmelding om at datasysteminnstillingene er feil, viser denne artikkel...

ConnectMyApps

Det er mulig å overføre salg fra nettbutikken din til Fiken via ConnectMyApps.  Dette krever at du har et aktivt abonnement hos ConnectMyApps. Løsningen er ...

Stripe

Hvis du bruker Stripe må du gjøre regnskapsføringen i Fiken i flere steg:  Registrering av selve inntekten/salget (det blir en inntekt i regnskapet før du...

Utbetaling til Sparebanken Vest

Brukere av Sparebanken Vest bedriftsbank kan nå sende betalinger til nettbanken rett fra Fiken. Du kan for blant annet sende betalinger for kjøp, mva og løn...