Diverse funksjonalitet

Her finner du informasjon om prosjektmodul, lån, aksjer, aktivering og mye annet.

Prosjektmodul

Prosjekt er en en egen modul i Fiken som kan aktiveres under Oversikt -> Prosjekter. Denne er typisk egnet dersom du: Er pålagt å levere et prosjektreg...

Låneopptak og nedbetaling (lån skyldig til andre)

Fiken har et eget gjeldsregister for å legge inn og holde oversikt over lån foretaket ditt har tatt opp hos noen andre. Dette registeret kan du for eksempel...

Utlån og tilbakebetaling (lån fra selskapet til andre)

Eventuelle låneopptak og innbetaling av lån kan du legge inn i Fiken under Annet->Fri postering. Dette gjelder typisk lån til andre selskaper eller priva...

Opprette ny regnskapskonto

Kontoplanen i Fiken er basert på NS 4102 (Norsk Standard Kontoplan). Den samme kontoplanen er utgangspunktet for offentlig innrapportering (som for eksempel...

Tilbud

I mange tilfeller kan det være aktuelt å sende ut et tilbud til potensielle kunder slik at de har muligheten til å ta en vurdering på hva du kan tilby og ti...

Eksport av regnskap fra Fiken

Fiken lagrer alle data trygt - samtidig er prinsippet med at det er du som kunde som eier dine egne data viktig for oss i Fiken. Dersom du ønsker å hente ut...

Finne feil i bankavstemming (med bankintegrasjon)

Bankkontoen din og det som skjer på den er den del av regnskapet ditt. Med andre ord skal de samme inn- og utbetalingene som har skjedd i virkeligheten også...

Bankavstemming - rette feil

Når du har funnet en feil i bankavstemmingen er det viktig at denne blir rettet. Regnskapet ditt i Fiken skal gjenspeile hva som faktisk har skjedd på bankk...

Bankavstemming

Hensikten med en bankavstemming er å kontrollere at alle betalinger som har skjedd i banken er ført korrekt i Fiken. Det er derfor viktig at du registrerer ...

Finne feil i bankavstemming

Bankkontoen din og det som skjer på den er den del av regnskapet ditt. Med andre ord skal de samme inn- og utbetalingene som har skjedd i virkeligheten også...