Diverse funksjonalitet

Her finner du informasjon om prosjektmodul, lån, aksjer, aktivering og mye annet.

Prosjektmodul

Prosjekt er en en egen modul i Fiken som kan aktiveres under Oversikt -> Prosjekter. Denne er typisk egnet dersom du: Er pålagt å levere et prosjektreg...

Låneopptak og nedbetaling (lån skyldig til andre)

Hvis foretaket tar opp et lån fra noen andre eller betaler ned på et lån, så registrerer du dette i Fiken på Annet -> Fri postering. Låneopptak Gå på A...

Utlån og tilbakebetaling (lån fra selskapet til andre)

Eventuelle låneopptak og innbetaling av lån kan du legge inn i Fiken under Annet->Fri postering. Dette gjelder typisk lån til andre selskaper eller priva...

Opprette ny regnskapskonto

Kontoplanen i Fiken er basert på NS 4102 (Norsk Standard Kontoplan). Den samme kontoplanen er utgangspunktet for offentlig innrapportering (som for eksempel...

Tilbud

I mange tilfeller kan det være aktuelt å sende ut et tilbud til potensielle kunder slik at de har muligheten til å ta en vurdering på hva du kan tilby og ti...

Eksport av regnskap fra Fiken

Fiken lagrer alle data trygt - samtidig er prinsippet med at det er du som kunde som eier dine egne data viktig for oss i Fiken. Dersom du ønsker å hente ut...

Finne feil i bankavstemming (med bankintegrasjon)

Bankkontoen din og det som skjer på den er den del av regnskapet ditt. Med andre ord skal de samme inn- og utbetalingene som har skjedd i virkeligheten også...

Kjøp, salg og håndtering av aksjer

Aksjeselskap og andre foretak som kjøper aksjer eller foretar andre finansielle investeringer kan føre dette slik det beskrives i denne artikkelen. Enkeltpe...

Bankavstemming - rette feil

Når du har funnet en feil i bankavstemmingen er det viktig at denne blir rettet. Regnskapet ditt i Fiken skal gjenspeile hva som faktisk har skjedd på bankk...

Bankavstemming

Hensikten med en bankavstemming er å kontrollere at alle betalinger som har skjedd i banken er ført korrekt i Fiken. Det er derfor viktig at du registrerer ...