Diverse funksjonalitet

Her finner du informasjon om prosjektmodul, lån, aksjer, aktivering og mye annet.

Prosjektmodul

Prosjekt er en en egen modul i Fiken som kan aktiveres under Oversikt -> Prosjekter. Denne er typisk egnet dersom du: Er pålagt å levere et prosjektreg...

Låneopptak og nedbetaling (lån skyldig til andre)

Hvis foretaket tar opp et lån fra noen andre eller betaler ned på et lån, så registrerer du dette i Fiken på Annet -> Fri postering. Låneopptak Gå på A...

Utlån og tilbakebetaling (lån fra selskapet til andre)

Eventuelle låneopptak og innbetaling av lån kan du legge inn i Fiken under Annet->Fri postering. Dette gjelder typisk lån til andre selskaper eller priva...

Opprette ny regnskapskonto

Kontoplanen i Fiken er basert på Norsk Standard Kontoplan og vi anbefaler å bruke bruke disse. Det er ikke mulig å bytte navn på kontoene i kontoplanen ti...

Tilbud

I mange tilfeller kan det være aktuelt å sende ut et tilbud til potensielle kunder slik at de har muligheten til å ta en vurdering på hva du kan tilby og ti...

Eksport av data

Du kan eksportere all data fra Fiken gjennom menyvalget Foretak -> Eksport av regnskap. Følgende informasjon kan lastes ned: 1. Alle dokumenter lage...

Aksjer (kjøp, salg og verdijustering)

Kjøp og salg av aksjer legger du inn i Fiken på følgende måte: Kjøp av aksjer Kjøp av aksjer registrerer du gjennom menyvalget Kjøp -> Nytt kjøp. Du m...

Bankavstemming

Hensikten med en bankavstemming er å kontrollere at alle betalinger som har skjedd i banken er ført korrekt i Fiken. Det er derfor viktig at du registrerer ...

Import fra nettbank og bankavstemming

Det er to ting du kan bruke kontoutskriftene fra banken din til i Fiken: Import fra nettbank (frivillig for alle foretak):  En hjelp til å gjøre regnskaps...

Fri postering

De fleste føringer i Fiken gjøres gjennom Kjøp eller Salg. Vi har der tilpasset funksjonene slik at de passer spesifikt til om det er et kjøp eller salg du ...