Diverse funksjonalitet

Her finner du informasjon om prosjektmodul, lån, aksjer, aktivering og mye annet.

Finne feil i bankavstemming

Bankkontoen din og det som skjer på den er den del av regnskapet ditt. Med andre ord skal de samme inn- og utbetalingene som har skjedd i virkeligheten også...

Import fra nettbank og bankavstemming

Det er to ting du kan bruke kontoutskriftene fra banken din til i Fiken: Import fra nettbank (frivillig for alle foretak):  En hjelp til å gjøre regnskaps...

Fri postering

De fleste føringer i Fiken gjøres gjennom Kjøp eller Salg. Vi har der tilpasset funksjonene slik at de passer spesifikt til om det er et kjøp eller salg du ...

Skjermbilder

Windows Bruker du Windows kan du trykke PrtScn til høyre for F12 på øverste taste-rad. Skjermbildet lagres da på utklippstavlen. I en e-post til oss kan...

Øreavrunding

Uvesentlige forskjeller kan korrigeres med en øreavrunding. Salg Dersom du har laget en faktura i Fiken som du ønsker å avrunde kan du klikke på "Avr...

Gjeld mellom eier og aksjeselskap

Gjeld mellom eier og aksjeselskap kan legger du inn som frie posteringer under Annet -> Fri postering. Merk at det er egne regler for hvor mye gjeld eier...

Varelager // varetelling

Hvis du selger varer og har et varelager, må du foreta en varetelling ved årsslutt. En økning eller reduksjon i varelageret siden forrige varetelling vil på...

Periodisering av inntekter og kostnader

Inntekter og utgifter kan i noen tilfeller flyttes over til et annet år enn fakturaen tilsier. Hvis du har en inntekt som er "opptjent" før nyttår...

Gjenåpning av gamle perioder

Når du gjør en bankavstemming eller sender en mva-melding, har du bekreftet at det som er ført i denne perioden er korrekt. Derfor låser Fiken perioden for ...

Kredittkort

Fiken har egen funksjonalitet for registrering og regnskapsføring av kredittkort. 1. Registrere kredittkortet i Fiken Du registrerer bankkortet i Fiken gj...