Diverse funksjonalitet

Her finner du informasjon om prosjektmodul, lån, aksjer, aktivering og mye annet.

Import fra nettbank og bankavstemming

Det er to ting du kan bruke kontoutskriftene fra banken din til i Fiken: Import fra nettbank (frivillig for alle foretak):  En hjelp til å gjøre regnskaps...

Fri postering

De fleste føringer i Fiken gjøres gjennom egne menyvalg, som Kjøp -> Nytt kjøp eller Salg -> Ny faktura. Når man bruker Fikens innebygde funksjoner, b...

Sende skjermbilder til kundestøtte i Fiken

Her kan du se en forklaring på hvordan du kan ta et eller flere skjermbilder dersom vi på kundestøtte i Fiken etterspør dette på e-post. Når du sender oss ...

Øreavrunding

Uvesentlige forskjeller kan korrigeres med en øreavrunding. Salg Dersom du har laget en faktura i Fiken som du ønsker å avrunde kan du klikke på "Avr...

Gjeld mellom eier og aksjeselskap

Fiken har et eget gjeldsregister som kan brukes dersom foretaket tar opp langsiktige lån. Men dersom det er kortsiktige lån det tar opp, eller dersom foreta...

Varelager // varetelling

Hvis du selger varer og har et varelager, må du foreta en varetelling ved årsslutt. En økning eller reduksjon i varelageret siden forrige varetelling vil på...

Periodisering av inntekter og kostnader

Periodisering betyr å fordele kostnader/inntekter over tid eller flytte kostnaden/inntekten innad i regnskapet ditt. Dette kan f.eks. være i forbindelse med...

Gjenåpning av låst eller lukket periode

Når du gjør en bankavstemming, sender en mva-melding eller lukker et regnskapsår, har du bekreftet at det som er ført i denne perioden er korrekt. Derfor lå...

Kredittkort

Fiken har egen funksjonalitet for registrering og regnskapsføring av kredittkort. 1. Registrere kredittkortet i Fiken Du registrerer bankkortet i Fiken gj...

Forsikringer

Et selskap kan ha mange ulike typer forsikringer. Forsikringer skal noen ganger føres litt annerledes enn vanlige kjøp. Vi tar her en titt på de vanligste f...