Diverse funksjonalitet

Her finner du informasjon om prosjektmodul, lån, aksjer, aktivering og mye annet.

Forsikringer

Et selskap kan ha mange ulike typer forsikringer. Forsikringer skal noen ganger føres litt annerledes enn vanlige kjøp. Vi tar her en titt på de vanligste f...

Billån

Hvis foretaket kjøper en bil er det vanlig at noe betales direkte fra driftskontoen, mens deler av beløpet finansieres ved et låneopptak der pengene aldri k...

Gaver

Gaver må i noen tilfeller registreres i regnskapet. Dette kan være gaver til de ansatte som må beskattes eller gaver fra kunder og leverandører. Gaver fra ...

Foretaksinformasjon fra Brønnøysundregisteret

Når du oppretter en kunde eller en leverandør, kan du søke i Brønnøysundregisteret fra Fiken. Hvis foretaket du søker etter er registrert i Brønnøysund, vil...

Last ned kontoutskrift fra nettbanken

En av Fikens nøkkelfunksjoner er "Import fra nettbank". Med denne kan du enkelt føre kjøp/salg med utgangspunkt i det som faktisk har skjedd på ba...

Timeføring

Du kan bruke Fiken til å føre timer på en aktivitet eller et prosjekt, og sende fakturaer til kundene dine med utgangspunkt i dette. Bestilling av timeføri...

Budsjett

Hvis du ønsker å lage en oversikt over forventede inntekter og utgifter for året som kommer, kan det være nyttig å lage et budsjett. Dette finner du i Fiken...

Bankavstemming - Endre til en kortere periode

Hvis du gjør bankavstemming og har veldig mange transaksjoner i løpet av en måned, kan det være lurt å dele bankavstemmingen opp i kortere perioder. Gå til ...

Julebord

Reglene for julebord er litt forskjellige avhengige av om du har et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap og om det er et julebord internt i selskapet elle...

Uttak av varer og eiendeler

Hvis du tar ut noe annet enn penger fra bedriften, for eksempel varer eller eiendeler, skal dette legges inn på en bestemt måte i Fiken. Hvis det er penger ...