Kjøp

Hvordan du endrer og redigerer kjøp, legger til bilag, krediterer eller sender et purregebyr.

Kjøp / Utgift

Hvis du har en utgift som er relevant for ditt foretak registrerer du dette inn som et kjøp i Fiken. Legg ved dokumentasjon (bilag), oppgi annen informasjon...

Endre eller slette et kjøp

Hvis du har registrert noe feil på et kjøp retter du dette som vist under. Merk at du ikke skal følge denne artikkelen hvis du skal kreditere kjøpet, det ka...

Legge til bilag etter registrering (av kjøp)

Hvis du har glemt å legge til bilag ved registrering kan dette gjøres i etterkant. Gå på Oversikt -> Transaksjoner og finn aktuelt kjøp. Her kan det fil...

Purregebyr på kjøp

Hvis du har registrert et kjøp i Fiken og får et purregebyr i etterkant må du oppdatere kjøpet. Dette gjør du på følgende måte: Kjøp -> Kjøpsoversikt -...

Kreditere et kjøp

Når du mottar en kreditnota, må dette registreres i regnskapet. Det er to forhold du må tenke på; selve krediteringen og betalingen av den. Kreditering ...

Kjøp fra utlandet

Et vanlig kjøp med norske kroner i Norge kan du føre som forklart i hjelpeartikkelen: Kjøp // Utgift. Kjøp fra utlandet skal også føres under Kjøp->Nytt ...

Eiendeler

Fiken har en egen modul for eiendeler som finnes under menyvalget Foretak -> Eiendeler. Denne modulen gir hovedsakelig tre ting: Oversikt over selskape...

Leasing av bil

Leasingavtaler kan i noen tilfeller settes på foretaket ditt. Biler som kjører på grønne skilter kan du kreve mva-fradrag for, mens biler på hvite skilter ...

Velge riktig kostnadskonto

Et av spørsmålene vi får oftest på kundestøtte i Fiken er hvilken kostnadskonto man skal velge når man legger inn et kjøp. Det er derfor vi har laget en ege...

Ubetalte kjøp

På forsiden av Fiken viser vi noen nøkkeltall som skal hjelpe deg til å holde oversikt over regnskapet ditt. Et av disse er "Ubetalte kjøp", som e...