Annen inntekt

Hvis du har inntekter som kommer fra andre kilder enn faktura sendt fra Fiken.

Annet salg eller inntekt - generell beskrivelse

Her er en forklaring på hvordan du regnskapsfører andre type salg eller inntekter i Fiken. For beskrivelse av hvordan du sender en vanlig faktura, se her: F...

Riktig inntektskonto

Når du skal registrere en inntekt må du velge hvilken inntektskonto denne skal inn på. Dette kan du enten gjøre ved å opprette et produkt eller ved å bruke ...

Faktura fra andre systemer

Når du starter med Fiken kan du ha fakturaer som er utstedt tidligere i året og som må regnskapsføres i Fiken. Registrering av et salg/faktura som ikke er s...

Forskjellige Vipps-løsninger

Når noen kjøper noe av deg og betaler med Vipps kalles dette kontantsalg. Under kan du lese hvordan du regnskapsfører dette avhengig av hvilken type Vipps d...

Paypal

Hvis du har en Paypal-konto må du legge inn denne kontoen i Fiken og registrere salg via den. Hvis du tar ut penger fra Paypal-kontoen må du også legge inn ...

Kasseoppgjør / kassedagbok / dagsoppgjør

Et dagsoppgjør/kasseoppgjør som en del av en kassedagbok registrerer du i Fiken under menyvalget Salg -> Registrer annet salg.  Legg inn dagsoppgjøret ...

Gebyr

For å føre gebyr i Fiken må du først opprette relevante bankontoer. I tillegg til vanlige norske bankkontoer kan dette også være utenlandske bankkontoer som...

Klarna

Hvis du har en Klarna-konto, må du legge inn denne kontoen i Fiken og registrere betalinger/oppgjør mot denne. Når penger blir overført fra Klarna-kontoen t...

Vipps eFaktura

Du kan sende Vipps eFaktura fra Fiken. Dette fører til at kundene får faktura opp rett i Vipps-appen, samt som en eFaktura i nettbanken og kan betale de dir...

VippsGO

VippsGo er en betalingsløsning for kontantsalg for de som omsetter for mindre en 50.000 kr. Les mer om kontantsalg og regler rundt dette her.  Bruker du vi...