Lønnsmodul

Pensjon, feil i a-meldinger, arbeidsgiveravgift, feriepenger og annet lønnsrelatert.

Hvordan fungerer Fikens lønnsmodul

Fiken har en egen lønnsmodul som er en tilleggstjeneste i Fiken. Lønnsmodulen dekker alle forhold du trenger i forbindelse med regnskapsføring og innrapport...

Hvordan opprette en lønnutbetaling i Fiken

For å opprette en lønnsutbetaling følger du veiviseren i Fikens lønnsmodul. Da blir alt innrapportert og regnskapsført korrekt. Steg 1 av 6 Opprett ny l...

Årsrapport for lønn

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne en sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk for inntektsåret. Denne er nesten helt lik som den gamle lønns- og trek...

Permisjon og permittering av en ansatt

Permisjon skyldes forhold hos den ansatte  En ansatt kan gå ut i permisjon når hen midlertidig ikke kan jobbe for foretaket men ikke er syk, feks på grunn ...

Endre eller slette en lønnsutbetaling

Her kan du lese om hvordan du endrer eller sletter en lønnsutbetaling du har opprettet i Fiken. Hvis du lurer på hvordan du oppretter en ny lønnsutbetaling ...

Innskuddspensjon / OTP

Du registrerer innskuddspensjon i Fiken på litt forskjellige måter avhengig av om du har ansatte eller ikke. Pensjon for innehaver av enkeltpersonforetak ...

Vanlige spørsmål om lønn

Vi har flere hjelpeartikler som tar for seg hvordan du bruker lønnsmodulen i Fiken. Du kan der lese mer feks Hvordan du henter skattekort eller Hvordan du o...

Feriepenger

Fiken beregner automatisk ut hvor mye du skal betale i feriepenger til dine ansatte basert på hvor mye du betalte ut i lønn til de i fjor.  Dersom du har f...

Kostnader til mobiltelefon og internett for en ansatt

Hvis foretaket skal dekke utgifter til elektronisk kommunikasjon (telefon, bredbånd, osv) for en ansatt, skal den ansatte fordelsbeskattes dersom dette også...

Arbeidsforhold

En person som er ansatt i foretaket ditt må settes opp med minst ett arbeidsforhold. Dette er en måte å definere hva slags jobb den ansatte gjør for foretak...