Årsregnskap

Avslutning av et regnskapsår inkludert selvangivelse/næringsoppgave/årsregnskap.

Årsavslutning for enkeltpersonforetak

Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på kjøp og salg du legger inn i løpet av året. Når du er ferdig med dette kan regnskapet avsluttes. For et en...

Årsavslutning for aksjeselskap og NUF

Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på alle kjøp og salg du legger inn i løpet av året. Når du er ferdig med dette kan regnskapsåret avsluttes. F...

Deltakerlignet selskap (ANS og DA)

Det er fullt mulig å bruke Fiken for deltakerlignede selskaper som ANS eller DA, men Fiken har ikke helt den samme graden av automatikk ved årsinnleveringer...

Modul for næringsoppgave og årsregnskap

På slutten av regnskapsåret må du foreta en årsavslutning. Dette innebærer å lukke regnskapet for året, samt å rapportere inn regnskapstallene til Altinn. F...

Innlevering av årsregnskap til Brønnøysundregistrene

Du kan bruke Fikens modul for årsoppgjør til å utarbeide årsregnskap for selskapet ditt, og å sende dette inn til Brønnøysundregistrene via Altinn. Siste le...

Årsavslutning: Manuelle sluttposteringer

Når du er ferdig med regnskapsføringen for et år så skal dette året lukkes under Annet -> Årsavslutning. Det vil si at du stenger året for regnskapsførin...

Årsavslutning

Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på alle kjøp og salg som du fortløpende legger inn i programmet. Når du har gjort dette korrekt gjennom hele ...

Vanlige oppgaver ved årsavslutning for et enkeltpersonforetak

I denne artikkelen har vi samlet en oversikt over de vanligste oppgavene du kan gjøre i forbindelse med en årsavslutning for et enkeltpersonforetak. Varela...

Aksjonærregisteroppgaven

Alle aksjeselskap skal levere aksjonærregisteroppgaven årlig innen 31. januar. Informasjonen som fylles inn på denne er for det forrige kalenderåret, og bru...

Advarsel ved avstemming av egenkapital næringsoppgave 1

Ved innsending av næringsoppgave 1 fra Fiken kan du få advarsel om at post 9960 og post 0425 ikke er like: "I en korrekt utfylt næringsoppgave skal be...