Årsregnskap

Avslutning av et regnskapsår inkludert selvangivelse/næringsoppgave/årsregnskap.

Skatteoppgjør for AS

Når aksjeselskapet ditt får skatteoppgjøret må dette registreres inn i Fiken.  Dette gjør du under Annet -> Forskuddsskatt og skatteoppgjør: Derso...

Forskuddsskatt for AS

De fleste aksjeselskap får krav om å betale forskuddsskatt. Dersom Skatteetaten forventer at du går i overskudd på mindre enn 2.000 kr vil de ikke kreve for...

Skatt ved årsavslutning for AS

I forbindelse med årsavslutning i Fiken så beregner selskapet selv skatten. For regnskapsåret 2020 er dette 22 % av selskapets overskudd, men prosentsatsen ...

Skatt for AS

Skatt for AS registreres på tre forskjellige tidspunkter hvert år. Hva du skal gjøre i hvert enkelt tilfelle er beskrevet i egne hjelpeartikler som vi linke...

Fremførbart underskudd

Dersom aksjeselskapet ditt går med overskudd må du betale en del av overskuddet i skatt. Men dersom selskapet går med underskudd, får du ikke utbetalt skatt...

Betalingskort fra Kemnerkontoret/Skatteetaten

Hvis du har fått en faktura/EHF fra Skatteetaten som det står "Betalingskort" på, inneholder dette kun informasjon om hva du skal betale i restska...

Aksjeeierbok

En aksjeeierbok er en oversikt over hvem som eier aksjene i et selskap. Alle AS er pliktig til å ha en aksjeeierbok. I tillegg til oversikten over hvem som ...

Feilmeldinger i årsavslutningen for AS

Under Annet -> Årsavslutning gjør Fiken en automatisk kontroll av regnskapet ditt for å luke ut åpenbare logiske feil eller mangler. Fiken kan ikke garan...

Ny næringsoppgave/skattemelding for enkeltpersonsforetak våren 2021

Våren 2021 vil de aller fleste få næringsoppgaven på samme måte som tidligere år. Les mer her om hvordan du fyller ut og leverer denne: Årsavslutning for en...

Feilmeldinger i årsavslutningen for ENK

Under Annet -> Årsavslutning gjør Fiken en automatisk kontroll av regnskapet ditt for å luke ut åpenbare logiske feil eller mangler. Fiken kan ikke garan...